Rulolu ve Makaralı Konveyörler – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma kapsamında yer alan rulolu ve makaralı konveyörler; koli, paket ve benzeri nesnelerin belirli mesafeli hatlarda veya eğim verilerek akışının sağlandığı taşıma üniteleridir.

2. AMAÇ

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

Aşağıda sıralanan yönetmeliklere ve standarda dayanılarak hazırlanmıştır:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU)
 • TS EN 12882 Konveyör Bantlar-Genel Amaçlı-Elektrik Ve Alev Alabilirlik İle İlgili Güvenlik Kuralları

4. RULOLU VE MAKARALI KONVEYÖRLER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bu kapsamında yer alan konveyörler, öteleme hareketi ile konveyör şasisi üzerinde yer alan yükün belirli bir hat boyunca taşınması amacıyla kullanılan taşıma makinalarıdır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Hareketli parçaların etrafındaki alan: Takılma tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler:

 • Canlı organlarla doğrudan veya dolaylı temas: Vücudu elektrik çarpma tehlikesi.
 • Emniyeti yeterli olmayan elektrikli bileşenler: Hatalı çalışma sebebiyle vücudun yaralanma tehlikesi.
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı: Vücudu elektrik çarpma tehlikesi.

Ergonomik Kuralların İhmalinden Kaynaklanan Tehlikeler:

 • Ergonomik tasarım eksikliği; kişinin uygun olmayan duruşu, ağır yükler, aşırı uzama sebebiyle fiziki zarar, kumandaların yanlış işletilmesine yol açan durumlardan biri olabilir.