Rulolu ve Makaralı Konveyörler – CE Belgesi

Rulolu ve Makaralı Konveyörler – CE Belgesi

Rulolu ve Makaralı Konveyör CE Belgesi

Rulolu ve makaralı konveyörler, malzemelerin taşınması için kullanılan mekanik bir sistemdir. Temel olarak, bir dizi rulodan veya makaradan oluşur ve bu rulolar veya makaralar, malzemelerin üzerinde hareket etmesini sağlar. İşte her birinin genel özellikleri:

 • Rulolu Konveyörler: Rulolu konveyörler, genellikle silindir şeklindeki ruloların yer aldığı bir taşıma sistemidir. Bu rulolar, bir çerçeve içinde belirli aralıklarla yerleştirilir ve malzemeler ruloların üzerinde yuvarlanarak taşınır. Rulolu konveyörler, hafif ve orta dereceli yüklerin taşınması için yaygın olarak kullanılır.
 • Makaralı Konveyörler: Makaralı konveyörler, genellikle bir dizi çelik makaradan oluşur. Bu makaralar, bir çerçeve içinde monte edilir ve döndürülerek malzemelerin taşınmasını sağlar. Makaralı konveyörler, genellikle daha ağır yüklerin taşınması için kullanılır ve geniş bir yelpazede endüstriyel uygulamalarda bulunabilirler.

Her iki tür konveyör de malzeme taşıma işlemlerini otomatikleştirir, insan gücünden tasarruf sağlar ve üretim süreçlerini daha verimli hale getirir. Bu konveyörler, depo, üretim tesisleri, lojistik merkezleri ve taşıma endüstrisi gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma kapsamında yer alan rulolu ve makaralı konveyörler; koli, paket ve benzeri nesnelerin belirli mesafeli hatlarda veya eğim verilerek akışının sağlandığı taşıma üniteleridir.

2. AMAÇ

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

Aşağıda sıralanan yönetmeliklere ve standarda dayanılarak hazırlanmıştır:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2023/1230/AB Yeni Makina Emniyeti Yönetmeliği, 2023/1230/EU
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN 12882 Konveyör Bantlar-Genel Amaçlı-Elektrik Ve Alev Alabilirlik İle İlgili Güvenlik Kuralları

4. RULOLU VE MAKARALI KONVEYÖRLER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bu kapsamında yer alan konveyörler, öteleme hareketi ile konveyör şasisi üzerinde yer alan yükün belirli bir hat boyunca taşınması amacıyla kullanılan taşıma makinalarıdır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Hareketli parçaların etrafındaki alan: Takılma tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler:

 • Canlı organlarla doğrudan veya dolaylı temas: Vücudu elektrik çarpma tehlikesi.
 • Emniyeti yeterli olmayan elektrikli bileşenler: Hatalı çalışma sebebiyle vücudun yaralanma tehlikesi.
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı: Vücudu elektrik çarpma tehlikesi.

Ergonomik Kuralların İhmalinden Kaynaklanan Tehlikeler:

 • Ergonomik tasarım eksikliği; kişinin uygun olmayan duruşu, ağır yükler, aşırı uzama sebebiyle fiziki zarar, kumandaların yanlış işletilmesine yol açan durumlardan biri olabilir.