Elektrikli Fırın (Sabit) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma beyan gerilimi, bir faz ile nötr arasına bağlı tek fazlı cihazlarda 250 V’u, diğer cihazlarda 480 V’u aşmayan, evlerde kullanılan sabit elektrikli fırınların denetimi amacıyla hazırlanmıştır. Denetim konusu ürünler TS EN 60335-2-6 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin-Bölüm 2-6: Sabit Ocaklı Fırınlar, Ocaklar, Fırınlar Ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar Standardı kapsamına giren sabit elektrikli fırınları kapsamaktadır. Özellikle elektrikli ankastre fırınlar güvenlik, estetik, kullanışlılık yönleriyle öne çıkarak mutfaklarda giderek daha da yaygınlaşırken söz konusu ürünlerin güvenliğinin denetimi ayrıca önem arz etmektedir. Ev tipi elektrikli fırınlar üzerine gerçekleştirilecek bu denetim projesinin kapsamı dışında olan cihazlar aşağıda listelenmiştir:

 • Aynı anda elektrik ve gaz bağlantısı olan cihazlar
 • Gazlı fırınlar
 • Taşınabilir fırınlar
 • Ticarî ihtiyaçlar için amaçlanan cihazlar
 • Korozitif veya patlayıcı bir ortam (toz, buhar veya gaz) gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazlar

II. AMAÇ

 • Ev tipi sabit elektrikli fırınlara yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç,
 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

III. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
 • TS EN 60335-2-6 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin-Bölüm 2-6: Sabit Ocaklı Fırınlar, Ocaklar, Fırınlar Ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. ELEKTRİKLİ FIRINLAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Piyasada farklı model ve yapılarda olan sabit fırınların bir bölümünde elektrikli bir fırının yanı sıra bu fırının üzerinde fırın ürününün bir bölümü olarak yer alan ve gaz ile çalışan ocak bölümü bulunmakta olup, bahsi geçen tipte olduğu gibi herhangi bir gaz bağlantısı olan ürünler bu rehber kapsamında denetlenecek ürün sınıfına girmemektedir. Ancak bununla birlikte bir fırında bulunan ocak bölümü tamamen elektrik ile çalışıyorsa denetim projesinin kapsamındadır.

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan ve TS EN 60335-2-6 kapsamına giren sabit elektrikli fırınlar ile mutfak mobilyalarına entegre edilen ankastre fırınlar, elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürerek pişirme işlemini gerçekleştirirler.

grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Uygunsuz tasarım sonucunda, cihaz yüzeyinin aşırı ısınarak kullanıcılarda ciddi derecelerde yanık oluşturmasına sebebiyet vermesi ve yangın çıkarma tehlikesi
 • Temas edilebilir metalik bölümlerin elektrikli bölümlerden gerektiği şekilde izole edilememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında ürün kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz yüzeyinin aşırı ısınması sonucunda cihazın belirli bölümlerinde erime meydana gelerek elektrikli bölümlerin erişilebilir hale gelmesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi doğurması