Elektrikli Sivrisinek Kovucu – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Sivrisinek kovucular sivrisinekleri öldürmeden, onları belirli bir bölgenin uzağında tutarak insanları bu tür böceklerin rahatsız edici etkilerinden korumayı amaçlayan cihazlardır. Bu rehber bu cihazların sinek kovma performansı ile ilgilenmemekte, ayrıca bazı buharlaştırıcı ya da koku yayıcı tipteki sivrisinek kovucu cihazların kullandığı ilaç ve maddelerin insan sağlığı üzerine olan etkisi de bu denetim projesi kapsamında değerlendirilememektedir. Özellikle sivrisineğin bol olduğu bölgelerde yaşayan insanlarımızın yoğun ilgi gösterdiği bu tür cihazların elektriksel açıdan güvenliğinin yanı sıra yangın riskine karşı aşırı ısınma problemi olup olmadığının denetlenmesi bu rehberin ve dolayısıyla sinek kovucular üzerine hedeflenen Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerinin amacıdır.

TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 1: Genel Kurallar standardı ile TS EN 60335-2-101 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-101: Buharlaştırıcılar için özel kurallar standardı kullanılarak hazırlanmıştır.

Beyan gerilimi, 250 Volt’tan yüksek olmayan ev ve benzeri yerlerde kullanılmak için amaçlanmış elektrikli buharlaştırma fonksiyonu olan sivrisinek ve haşere kovucuları ile ultrasonik dalga gibi farklı metotlar kullanarak sivrisinek kovan cihazların denetimi amacıyla oluşturulmuştur.

Normal olarak evlerde kullanılması amaçlanmayan, bununla birlikte, atölyelerde, küçük sanayi ve çiftliklerde kalifiye olmayan personel tarafından kullanılması öngörülen cihazlar gibi toplum için tehlike kaynağı olabilen cihazlar bu rehber kapsamındadır.

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan elektrikli sivrisinek kovuculara yönelik hazırlanan denetim projesinin kapsamı dışındaki ürünler aşağıda listelenmiştir:

 • Yalnızca endüstriyel maksatlar için amaçlanan cihazlara,
 • Aşındırıcı ve patlayıcı bir ortamın (toz, buhar veya gaz) varlığı gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanan cihazlara,
 • Böcek öldürücülere (TS EN 60335-2-59), uygulanmaz.

Not: Böcek Öldürücüler için TS EN 60335-2-59 kapsamında farklı bir denetim rehberi hazırlanmıştır.

2. AMAÇ

Ev tipi elektrikli sinek kovuculara yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması.
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
 • TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 1: Genel Kurallar • TS EN 60335-2-101 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-101: Buharlaştırıcılar için özel kurallar dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ELEKTRİKLİ SİVRİSİNEK KOVUCU CİHAZLARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Elektrikli sivrisinek kovucularının bir bölümü direkt olarak bir prize fişle takılarak çalışırken, bir bölümü de bir kablo vasıtasıyla enerji almaktadır.

Elektrikli Sivrisinek kovucuları kullandıkları yöntem açısından bir materyali ısınması ya da bir sıvının buharlaştırılması sonucu oluşan kokunun sineklere olan uzaklaştırıcı etkisini kullanmakta ve TS EN 60335-2-101 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-101: Buharlaştırıcılar için özel kurallar standardı kapsamında değerlendirilmektedir.

Öte yandan ultrasonik ses dalgaları ya da daha farklı metotlar kullanan ev ve benzeri yerlerde kullanılan sivrisinek kovucuları TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 1: Genel Kurallar standardı kapsamında ele alınacaktır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi