Akredite Periyodik Kontrol Firmaları

Akredite Periyodik Kontrol Firmaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektedir.

Akredite periyodik kontrol firmaları yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

Periyodik Kontrol Nedir?

İş ekipmanlarının ve teçhizatlarının “İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” göre belirtilen aralıklarla ilgili standartlara uygun olarak yetkili kişiler/firmalar tarafından yapılan muayene, gözlem, deney ve test faaliyetlerinin tümüne periyodik kontrol denir.

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

Periyodik Kontrollerde Akreditasyon Şart Mı?

Akredite periyodik kontrol firmaları kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye Bakanlık yetkilidir.

Periyodik kontrolleri yapılmış iş ekipmanları ile ilgili olarak, periyodik kontrol raporunun gerçeğe aykırı düzenlenmesi, bu Yönetmelikte yer alan kriterlere uygun olmayan kişilerce yapılması, uygun olmayan deney ve test yöntemleri kullanılarak yapılması gibi uygunsuzlukların Bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır. Ayrıca düzenleyen kişiler hakkında 13.üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

Periyodik Kontroller Neden Yaptırılır?

  • İş kazalarının önüne geçmek
  • Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak
  • Verimli çalışma koşullarını düzenlemek
  • Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak
  • İnsan-makine ilişkisine katkıda bulunmak
  • Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek
  • Üretimin verimlendirilmesine katkıda bulunmak
  • Yapılan sürekli bakım ve periyodik kontroller sayesinde olası iş kazaları önlenerek, iş güvenliği sağlanmış olunur.
  • Böylelikle sağlıklı iş yaşamı, huzurlu çevre ve bereketli bir üretim demektir

Femko, işçi sağlığını ve iş güvenliğini tehdit edebilecek unsurların bertaraf edilmesi, ortadan kaldırılması ve bu istenmeyen sonuçların oluşmaması için sizlere hizmetlerini sunmaktadır.