Beyan Gerilimi En Çok 450/750V (UO/U) Olan Alçak Gerilim Enerji Kabloları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma beyan gerilimi en çok 450/750 V (U0/U) olan alçak gerilim enerji kablolarının denetimi için oluşturulmuştur.

Kablolar kullanımı itibarıyla, tesisata yerleştirilmesinin akabinde uzun yıllar kullanılmaktadır. Kablolarda görülen temel uygunsuzluklardan olan direnç değerinin belirtilen değerde olmaması (direncin olması gerekenden yüksek olması) enerjinin israf edilmesinin yanında kablonun aşırı ısınarak yangın tehlikesi oluşturmasına sebebiyet verebilir.

Öte yandan elektrik kablolarının ülkemiz için çok önemli bir ihraç kalemi olması ve birçok üreticinin bu sektörde faaliyet göstermesi nedeniyle firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi adına Bakanlığımız kablo denetimlerine ayrıca önem vermektedir.

II. AMAÇ

Elektrik kablolarına yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi,
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması,
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması,
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

III. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB),
 • TS EN 50525 Elektrik Kabloları – Alçak Gerilim Enerji Kabloları – Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V (U0/U) Olan, standart serisi,
 • TS EN 50395 Kablolar – Elektriksel deney metotları – Alçak gerilim enerji kabloları için,
 • TS EN 50396 Kablolar – Elektriksel olmayan deney metotları – Alçak gerilim enerji kabloları için dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Elektrik enerjisinin aktarılmasında kullanılan kablolar günümüz dünyasının vazgeçilmez ürünüdür. Elektrik kablolarındaki uygunsuzluklar genellikle kablo direncinin uygun olmamasından kaynaklanmaktadır. Kablo direnç değerindeki uygunsuzluğa neden olan faktörler arasında, kabloların kesit alanının standartta belirtilen değerin altında olması ve CCA (Copper-clad aluminium) adı verilen bakır kaplı alüminyum kullanılması öne çıkmaktadır. Dolayısıyla denetimlerde kablo kesit alanının mümkünse denetim sırasında uygun aletlerle ölçülmesi önem arz etmektedir.

Bununla birlikte CCA kaplı kabloların tespit edilmesi de sektördeki uygunsuz ürünleri piyasaya arz eden üretici ve ithalatçıların tespitinde çok önemlidir. CCA kablolara genellikle tek damarlı kablolarda rastlanır. CCA kablolar bir maket bıçağı kullanılarak çok rahatça denetim esnasında tespit edilebilir. Öncelikle kablo dışındaki plastik kılıf yaklaşık 10 cm kadar sıvanır. Ardından açılan açıklığın orta noktasından itibaren maket bıçağı ile kablonun yüzeyi kazınır. Eğer CCA ise bakır kaplama soyulduktan sonra alüminyum rengi itibarıyla belli olacaktır. Ürüne uygulanacak yaptırımların tutarlılığı açısından da bu tür ürünlerin teste gönderilmesiyle, bu durumun ve kablo direncindeki uygunsuzluğun laboratuvarca ölçülerek de tespit edilmesi önem arz etmektedir.

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Yangın riski
 • Yıllar boyu sürecek enerji kayıpları
 • Haksız rekabet
 • Ülke imajının zedelenmesi