Elektrikli Kağıt Havlu Makinesi – CE Belgesi

Elektrikli Kağıt Havlu Makinesi – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Genellikle toplu halde kullanılan tuvalet ve lavabolarda yer alan elektrikli kağıt havlu makineleri, otomatik olarak kağıt havlunun kullanıcıya sunulması amacıyla üretilmekte olup, pratik ve hijyenik kullanımıyla tercih edilmektedir.

Bu denetim projesi, beyan gerilimi 250 V’u geçmeyen; ev ve benzeri ortamlarda, dükkânlarda, iş yerlerinde ve diğer benzeri çalışma ortamlarında, otellerde, müşteriler tarafından kullanılan ürünleri kapsamaktadır.

Bu rehber aşağıdaki cihazlara uygulanmaz:

 • Elektrikli olmayan kâğıt havlu makinaları
 • Korozyon veya patlayıcı atmosferin (toz, su buharı, gaz) varlığı gibi özel durumların hâkim olduğu yerlerde kullanılması amaçlanan cihazlar
 • Sadece endüstriyel amaçlar için öngörülen cihazlar
 • Tıbbî amaçlı cihazlar

2. AMAÇ

Ev tipi elektrikli kâğıt havlu makinalarına yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taramasının gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) – LVD Testi
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği – EMC Testi
 • TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 1: Genel Kurallar Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ELEKTRİKLİ KÂĞIT HAVLU MAKİNELERİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Kullanıcılara kâğıt havlu sağlamak amacıyla kullanılan elektrikli kâğıt havlu makineleri bir sensörün uyarılmasıyla ya da bir anahtar yardımı ile harekete geçerek tüketicilere belirli bir ebatta kâğıt havlu sağlar. Bazı modellerin iç bölümünde kâğıt havlu parçasının ana rulodan ayrılması için kesici vasıtalar bulunduğu gibi bazılarında da kâğıt havlu rulosunun tasarımının havlu parçasının kopmasına imkân verecek şekilde belirli havlu parçalarından teşekkül ettiği görülmektedir.

grey

5.ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihazların nemli ortamlarda kullanılması gerçeğinden ötürü, tasarımda neme karşı yeterli tedbir alınmaması durumunun elektrik çarpmasına sebebiyet verebilmesi

 

CE Belgelendirme Başvurularınız İçin;

Femko, Elektrikli Kağıt Havlu Makinesi Dispenser CE Belgelendirme işlemleri için teknik dosya incelemesi, risk analizi değerlerlendirmesi, test ve analiz işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır. Belgelendirme ve test başvurusu için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD testi ve EMC testi taleplerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır.