Yaya Kumandalı Motorlu Çapa Makinası – CE Belgesi

Yaya Kumandalı Motorlu Çapa Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I.GİRİŞ

Bu çalışma, tarım, orman, peyzaj ve bahçe işlerinde kullanılan, motorlu çapaların ve muharrik tekerlekli (tahrik edilen) motorlu çapaların asıldığı yaya kumandalı traktörlerin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir. Dağlık, engebeli alanda, kuru toprakta, çeltik tarlalarında, meyve ve sebze bahçelerinde ve seralık alanlarda hendek açıp kapama ve çapalama amacıyla kullanılmaktadır.

grey

II. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik,
 • 97/68/AT Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği,
 • TS EN 709 + A4 Tarım ve Orman Makinaları – Döner Kültivatörler, Motorlu Çapalar, Tahrikli Tehlikeli Motorlu Çapaların Asıldığı Yaya Kumandalı Traktörler – Güvenlik,
 • TS EN ISO 13857 Makinalarda Güvenlik – Kol ve Bacakların Erişebileceği Bölgelerde Tehlikenin Önlenmesi için Güvenlik Mesafeleri,
 • TS EN ISO 12100:2010 Makine Emniyeti – Tasarım için Genel Prensipler – Risk Değerlendirme ve Risk Azaltma, Yönetmeliklerine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. YAYA KUMANDALI MOTORLU ÇAPA MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Yaya kumandalı çapa makinası, tarım, orman, peyzaj ve bahçe (düzenleme dahil) işlerinde kullanılan, makinanın hareket yönüne göre yatay ve düşey olarak döner kültivatörlerin, motorlu çapaların ve muharrik tekerlekli (tahrik edilen) motorlu çapaların asıldığı yaya kumandalı traktörlerin dağlık, engebeli alanda, kuru toprakta, çeltik tarlalarında, meyve ve sebze bahçelerinde ve seralık alanlarda çalışabilecek uygulamalara sahiptir. Makinenin temel işlevi hendek açıp kapama ve çapalama olarak ifade edilebilir. Ayrıca ilgili alet ve cihazlar kullanıldığı takdirde sulama, su pompalama ve ilaçlama, ot biçme, gübreleme, tohum atma, harmanlama ve öğütleme gibi çok yönlü işlerde de kullanılabilir. Makine, yeterince eğitilmiş operatör tarafından kullanılmaktadır.

Yaya kumandalı traktör; yaya tarafından kumanda edilecek şekilde tasarımlanan, farklı çalışma aletlerini tahrikleme ve/veya çekme yeteneğinde olan kendi yürür tarım makinasıdır.

Asılır döner kültivatör; yaya kumandalı traktöre uyarlanabilen bir grup dönen elemandan oluşan toprak işlemede kullanılan alettir.

Motorlu çapa, yaya tarafından kumanda edilecek şekilde tasarımlanan, çalışma elemanları toprağı ileri fırlatmak için çapalama aletleri gibi hareket eden, destekleme tekerlekli veya tekerleksiz kendi yürür tarım makinasıdır.

Muharrik tekerlekli motorlu çapa, yaya kumandalı ve doğrudan motor tarafından harekete geçirilen bir veya değişik sayıdaki tekerlekler aracılığıyla kendi yürüyecek şekilde tasarımlanan ve çapalama aletleri ile donatılan kendi yürür tarım makinasıdır.

Kumanda kolu, makinanın elle kumanda edilebilmesini sağlayan kavrama yerleriyle donatılmış tertibattır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler

 • İnsanların tehlikeli bölgelere erişimlerinden kaynaklanan makaslama, kesme ve kopma tehlikeleri,
 • Çalıştırma sırasında tekerleklerin dönmesi veya aletin hareketinden kaynaklanan ezilme tehlikesi
 • Geri vitesli makinalarda ileri vitesten, doğrudan geri vitese geçme riskinden kaynaklanabilecek ezilme tehlikesi
 • Tehlike yaratan hareketli iletim parçaları ile temasdan kaynaklanabilecek kesilme tehlikesi
 • Operatörün, toprak işleme aletleriyle yanlışlıkla temas etmesinden kaynaklanan kesilme tehlikesi
 • Makina bas-çalıştır tipi kumanda/kumandalar ile donatılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler
 • Egzoz dumanını operatöre yönlendirmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler
 • Makinanın sıcak yüzeyine teması önleyecek gerekli korumanın sağlanmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler

Elektriksel Tehlikeler

 • Elektrik kablolarının aşınacak şekilde metal yüzeylerle temasının önlenmemesinden kaynaklanabilecek tehlikeler

Gürültü Tehlikeler

 • Makinenin çalışmasından doğan gürültü nedeniyle işitme kaybı ve diğer fizyolojik hasarlar

Ergonomik Tehlikeler

 • Makina tasarımında ergonomik prensiplerin göz ardı edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler