Havalı Somun Sıkma Makinası – CE Belgesi

Havalı Somun Sıkma Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; havalı somun sıkma ve sökme makinasının (havalı somun sıkma tabancası) güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

II. AMAÇ

  • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
  • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
  • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
  • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

  • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
  • TS EN ISO 11148-1:2012 Elde Taşınabilir Aletler – Elektriksiz Güçle Tahrik Edilen Güvenlik Kuralları- Bölüm 1: Diş Açılmamış Mekanik Bağlama Elemanları İçin Birleştirme Güç Aletleri Yönetmeliğine ve standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Havalı somun tabancaları; metal, plastik, diğer materyaller vb. ürünlerde hava ile beslenerek bağlantı elemanları olan somunların sökme ve takma işlemleri için tasarlanan el aletleridir.

Bununla birlikte elektriksiz güçle tahrik edilen el aletleri havalı tip (kompresör destekli)
olabileceği gibi sıvı akışkanlı veya içten yanmalı motorlu da olabilmektedir.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

1. Mekanik Tehlikeler:

  • Dönen parçadan dolayı olan tehlikeler
  • Titreşim tehlikesi
  • Havalı tabancanın hava bağlantısının çıkması tehlikesi

2. Gürültü Tehlikesi

Yüksek LWA gibi gürültü emisyon değerleri