Katı Gübre Dağıtıcıları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. Giriş

Tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan, tam genişlikte, salınımlı bir tüp ve hat üzerinde, katı gübre yayıcılar ve dağıtıcıları, bir operatör tarafından kullanılan, çekilir veya kendinden tahrikli, aynı zamanda bir yardımcı motor tarafından da tahrik edilen makinelerdir. Tarım sektöründe yaygın olarak kullanılmakta olup, bir operatör tarafından kullanılmaktadır.

2. Amaç

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. Dayanak

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • TS EN ISO 4254-1 Tarım Makineleri – Güvenlik – Bölüm 1 : Genel Kurallar, • TS EN 14017-A2 Tarım ve Orman Makinaları – Katı gübre dağıtıcıları – Güvenlik,
 • TS EN 13739-1 Tarım Makineleri – Katı gübre yayıcıları ve tam genişlikte dağıtıcıları – Çevre koruma –Bölüm 1: Koşulları,
 • TS EN 13739-2 Tarım Makineleri – Katı gübre yayıcıları ve tam genişlikte dağıtıcıları – Çevre koruma –Bölüm 2: Deney metodları,
 • TS EN ISO 13857 Makinalarda Güvenlik – Kol ve Bacakların Erişebileceği Bölgelerde Tehlikenin Önlenmesi için Güvenlik Mesafeleri,
 • TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – tasarım için genel prensipler – Risk değerlendirme ve risk azaltma,
 • Yönetmelik ve Standartları’na dayanılarak hazırlanmıştır.
 • Makine Emniyeti Yönetmeliği makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermemeleri için tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartlarını tespit eder.
 • TS EN ISO 4254-1 Tarım Makineleri – Güvenlik – Bölüm 1 : Genel Kurallarını belirler.
 • TS EN 14017-A2 Tarım ve Orman Makinaları – Katı gübre dağıtıcıları – Güvenlik kurallarını tespit eder.
 • TS EN 13739-1 Tarım Makineleri – Katı gübre yayıcıları ve tam genişlikte dağıtıcıları – Çevre koruma –Bölüm 1: Koşullarını belirler.
 • TS EN 13739-2 Tarım Makineleri – Katı gübre yayıcıları ve tam genişlikte dağıtıcıları – Çevre koruma –Bölüm 2: Deney metodlarını belirler.
 • TS EN ISO 13857 Makinalarda Güvenlik – Kol ve Bacakların Erişebileceği Bölgelerde Tehlikenin Önlenmesi için Güvenlik Mesafelerini tespit eder.
 • TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – tasarım için genel prensipler – Risk değerlendirme ve risk azaltma konularını kapsar.

4. Katı Gübre Dağıtıcıları Hakkında Teknik Bilgiler

Katı gübre dağıtıcıları, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan, tam genişlikte, salınımlı bir tüp ve hat üzerinde, katı gübre yayıcılar ve dağıtıcıları yardımıyla, traktör tarafından çekilir veya asılır ya da kendinden tahrikli bir motorla çalışan makinelerdir. Tarım sektöründe mineral gübreleme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu makineler genellikle askılı olurlar. Traktöre takılırken; dik ve yere paralel konumda bulunur ve yan gergiler sıkılarak sağa sola kaçmaları önlenir. Hareket; kuyruk milinden mafsallı bir şaftla alınarak, bir şanjmanla dağıtıcı organlara ve karıştırıcılara iletilir. Gübre depoları saçtan veya fiberglastan yapılmış bir huni şeklindedir.

 • Tam genişlikte katı gübre dağıtıcı
  • katı gübre dağıtıcısı yaklaşık makine genişliği ile aynı çalışma genişliğine sahip olup, tüm yüzey üzerinde gübre yayılır.
 • Katı gübre serpme
  • katı gübre dağıtıcısı makine genişliğinden daha geniş çalışma genişliğine sahip olup, tüm yüzey üzerinde gübre yayılır.
 • Katı gübre düz hat(bant) dağıtıcı
  • katı gübre dağıtıcı kabaca makine genişliğiyle aynı çalışma genişliğine sahip olup, gübre ayrılmış bantlara gübre yayılır.
 • Karıştırıcı organ,
  • gübrenin köprü yapmasını önleyerek çıkışı devamlı açık tutar. Dağıtma kanatları bulunur. Bunlar gübre zerreciklerine hız verirler ve dağılım kalitesini etkilerler.
 • Border (sınır),
  • gübre uygulanacak alanı çevreleyen hat.
 • Çalışma genişliği
  • iki bitişik hat arasındaki mesafe.
 • Fırlatma genişliği
  • tek bir ünitenin sağ ve sol ucu arasındaki mesafe.
 • Sınır mesafesi
  • kenar sınırından banda kadar olan uzaklık.
 • Kenar genişliği
  • kenardan gübre uygulanacak olan ilk beş metre mesafe.
 • Katlama genişliği
  • birinci ve ikinci gübre dağıtma alanı arasındaki katlama mesafesi.
 • Gübre sınırı
  • gübre fırlatma sınırı dışında gübre bulunmayan alan.
 • Uygulama oranı
  • birim alana uygulanan gübre ağırlığı.(kg/ha)
 • Debi
  • Besleme sisteminin bıraktığı katı gübre miktarı(kg/dak)
 • Dökülme
  • besleme sistemi kapalı olduğu veya ayrıldığı zaman makineden yere kontrolsüz düşen gübre.
 • Hazne doldurma ağzı
  • makine, istenmeyen tıkanmalara neden olma ve akış hızını olumsuz etkileme riskini en aza indirmek için tasarlanmış olmalıdır.

grey grey

5. Ürünün Taşıdığı Riskler

Platformların düz, kaymaz yüzeyli olmamasından kaynaklanan tehlikeler.

Genel zeminden 2000 mm’den daha fazla yüksekteki bakım yerleri ve malzemelerin doldurulduğu veya ilave edildiği yerlerde operatörün ayakta duracağı uygun yer sağlanmamasından kaynaklanan tehlikeler.

Tasarımda kuyruk milinden (PTO) tahrikli miller ve mahfazaların basamak olarak kullanılmasından kaynaklanan tehlikeler.

Bakım veya servis hizmetini gerçekleştirme sırasında makinanın yükselen parçası altında çalışma durumunda doğabilecek tehlikeler.

Basınçlı hortumlar, borular ve elemanların çalışma sırasında kopmasından doğabilecek tehlikeler.

Operatör mahallinin konumu ve tasarımı, operatörün makinayı doğrudan veya dolaylı çalıştırması ve makinanın iş sahasını görmesine uygun olmamasından kaynaklanan tehlikeler.

Hareketli bağlantı elemanlarının makinanın taşıması durumunda doğabilecek tehlikeler.

Çekme taşıtı tarafından mekanik olarak kaldırılacak şekilde tasarlanan çeki kancalı makinanın askı noktalarından kaynaklanabilecek tehlikeler.

Genel Kuyruk milinden (PTO) tahrikli mil mahfazası ile güç giriş bağlantısı koruma tertibatlarından kaynaklanan tehlikeler.

Sabit konumda çalışacak şekilde tasarımlanan PTO’nun güç aldığı araç, kuyruk milinden (PTO) tahrikli milin ayrılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

Makine deposunun tüm yüklenme ve boşaltma operasyonlarında dağıtım bileşenleri veya karıştırıcı ile temasdan doğabilecek tehlikeler.

Yüksek basınçlı sıvı enjeksiyon kullanımı sırasında (hortumların yırtılması vs.) çalışma sahasında doğabilecek tehlikeler.

Döndürme, iletişim ve hareketli parçaların muhafazalarının hatalı olması ve bu parçalarla temasdan doğabilecek tehlikeler.

Makinenin çalışmasından doğan gürültü nedeniyle işitme kaybı ve diğer fizyolojik hasarlar.

Zararlı sıvılar, gazlar, sis, duman ve tozların teması veya nefes almadan kaynaklanan tehlikeler.

Yükleme ve kontrol hunisi içeriğinin yetersiz erişim ve uygunsuz boyutlandırmadan kaynaklanan el-kol veya ayak-bacak temas tehlikeleri.

Makinenin sabitlenmemesinden kaynaklanan ve katlanmamış dönen veya hareketli bileşenlerden kaynaklanabilecek tehlikeler.

Çalışma bölgelerine erişim ve kontrol sırasında uygunsuz yüzey nedeniyle kişilerin düşme tehlikesi.

Makineler arasındaki güç aktarım parçaları bölgesinde doğabilecek tehlikeler.

grey

Açıklama

 • Dağıtım bileşeni (salınım distribütör)
 • Dağıtım bileşeni (döner distribütör)
 • Bariyer
 • Zemin
 • Maksimum çalışma yüksekliği
 • Dağıtım bileşenleri ucu ve y dikey mesafesini belirleyen bariyer arasındaki mesafe

grey