Hava Kompresörü – CE Belgesi

Hava Kompresörü – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma, 0,5 bar’dan daha büyük işletme basıncına sahip ve hava, azot veya inert gazları sıkıştırmak amacıyla tasarlanmış olan kompresörleri veya kompresör ünitelerinin amaçlarına uygun olarak ve imalatçı tarafından önceden görülebilen hatalı kullanım şartlarında çalıştırılan kompresörlerin veya kompresör ünitelerinin tasarımı, kurulması, işletilmesi ve bakımı ile ilgili tüm önemli tehlikeleri, tehlikeli durumları ve olayları kapsamaktadır.

Bu rehberde yer alan hükümler, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan kompresörlere yönelik kuralları kapsamaz.

İlaveten işbu rehber, dayanakta belirtilen yönetmelik ve ilgili standardın yürürlükte bulunduğu tarih itibariyle imal edilen hava kompresörleri için uygulanabilirdir.

II. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının yaygın olması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/standartlar kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

Aşağıda sıralanan yönetmeliklere ve standarda dayanılarak hazırlanmıştır:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN 1012-1 Kompresörler ve Vakum Pompaları-Güvenlik Kuralları-Bölüm 1: Hava Kompresörleri

IV. HAVA KOMPRESÖRÜ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bu rehber kapsamında yer alan hava kompresörleri, aşağıda belirtilen kısımlardan meydana gelen genel amaçlı kompresör ünitelerini kapsar:

 • Kompresör
 • Tahrik sistemi
 • Çalışma için gerekli her bileşen veya tertibat

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Makina parçaları veya iş parçaları sebebiyle:
  • Biçimi
  • Kütle ve kararlılığı (yer çekimi etkisiyle hareket edebilecek elemanların potansiyel enerjisi)
  • Kütle ve hızı (kontrol altında veya kontrol dışı hareket ile elemanların kinetik enerjisi)
  • Mekanik dayanımın yetersizliği
 • Kesilme ve bölme tehlikesi, sürtünme veya aşınma tehlikesi
 • İçine çekme veya kaptırma tehlikesi
 • Darbe tehlikesi, zımbalama veya saplanma tehlikesi
 • Yüksek basınçlı akışkan püskürmesi veya fırlatma tehlikesi

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Elektrikli parçalarla kişilerin teması (doğrudan temas)
 • Arıza durumunda elektrikli parçalarla kişilerin teması (dolaylı temas)
 • Enerji kaynaklarının yetersiz yalıtımı
 • Elektrostatik durum

3. Isıl Tehlikeler:

 • Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıktaki nesneler veya maddelerle kişilerin muhtemel teması ile veya alev, patlama ve aynı zamanda ısı kaynaklarının ışıması ile meydana gelen yanıklar, haşlanmalar veya diğer yaralanmalar

4. Gürültüden Kaynaklanan Tehlikeler:

 • İşitme kaybı (sağırlık), diğer fizyolojik rahatsızlıklar (örneğin, denge bozukluğu, bilinç kaybı)

5. Makinalar tarafından işlenen veya kullanılan maddeler ve malzemeden (ve onları oluşturan elementlerden) kaynaklanan tehlikeler:

 • Zararlı akışkan, gaz, buhar, duman ve tozların teması veya solunmasından kaynaklanan tehlikeler
 • Yangın veya patlama tehlikesi
 • Biyolojik veya mikrobiyolojik (virüs veya bakteri) tehlikeler

6. Aşağıdakilerden kaynaklanan beklenmeyen çalışma, beklenmeyen aşırı çalışma/ aşırı hız (veya benzer herhangi bir arıza):

 • Kumanda sisteminin arızası/düzensiz çalışması
 • Elektrik donanımı üzerinde dış etkiler