Narenciye Sıkacağı – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Daha çok evlerde ve lokantalarda yaygın olarak kullanılan elektrikli narenciye sıkacağı makinelerinin yapısı ve işlevi nedeniyle riskli olmasından dolayı denetiminin sıklıkla yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen narenciye sıkacağının tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespit edilmesinin, riskli ürünler belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulmasının ve bertaraf edilmesinin, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesinin, haksız rekabetin önlenmesinin, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  • Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD),
  • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) (EMC),
  • TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Standardı,
  • TS EN 60335-2-14 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için -Bölüm 2-14: Mutfak Makineleri için Özel Kurallar Standardı esas alınarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Elektrikli narenciye sıkacağı; limon, portakal, mandalina, greyfurt gibi narenciyelerin suyunun çıkartılmasında kullanılır. Motor güçleri genellikle 50-800 Watt (W) arasındadır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  1. Çalışma esnasında motorların ısınması sonucu yangın riski
  2. Cihaza elektrik sağlayan bükülgen kabloların kopması ve ark yapması riski
  3. Tasarımı uygunsuz olan cihazlarda elektrik çarpma riski