Elektrikli Pişirme Cihazı (Pizza Tava) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Elektrikli pişirme cihazları; (pizza tava) ev ve benzeri yerlerde kullanılan beyan gerilimi 250 Volttan daha fazla olmayan, pizza pişirme amacıyla kullanılan taşınabilir elektrikli cihazlardır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen elektrikli pizza tavaların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanısıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesi, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  3. Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik – 2006/95/AT
  4. TS EN 60335-2-9: Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin – Bölüm 2-9: Kızartıcılar, Izgaralar ve Benzeri Taşınabilir Pişirme Cihazları İçin Özel Kurallar Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Elektrikli pişirme cihazları (pizza tava); beyan gerilimi 250 Volttan daha fazla olmayan, ısıya dayanıklı cam bir kapak altında yer alan yapışmaz tabanlı derin hazneli bir metal kap içerisinde pizza pişirmek amacıyla kullanılan elektrikli cihazlardır. Cihazlar üzerinde bir açma kapama anahtarının yanısıra, modellere göre değişiklik gösteren sıcaklık ve termostat ayar kontrol anahtarları da yer alabilir.

4.2. Piyasaya Arz Edilen Çeşitli Ürünler

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  1. Cihaz çalışırken sıcak dış yüzeye dokunulduğunda yanma riski
  2. Cihaz çalışırken kapak açılırsa dokunulduğunda yanma riski
  3. Termostatlı modellerde termostat arızası, aşırı ısınma ve yangın riski
  4. Temas edilebilir metalik bölümlerin elektrikli bölümlerden gerektiği şekilde izole edilememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
  5. Kullanım sırasında ürün kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi