Dizel Forklift – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma, dizel forkliftlerin piyasa gözetimi ve denetimlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda ehliyeti olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/ Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürünün ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile gümrüklerden 1997/68/AT Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği’ne aykırı dizel motora sahip forkliftlerin ülkemize girişinin önlenmesi amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT-MEY)
 • 1997/68/AT Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT-NRMM)
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
 • TS EN 1459+A3 Endüstriyel Araçlarda Güvenlik-Kendinden Tahrikli Değişkin Erişimli Araçlar Yönetmeliklerine ve Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. FORKLİFTLER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Üzerine bağlı çatal kollar (diğer bir tertibatla yer değiştirilebilir) üzerindeki yükü kaldıran, paletli veya paletsiz, aracın kütlesi vasıtasıyla dengelenen ve ön tekerleklere bağlı olarak indirme pozisyonuna alınan, kaldırmalı istifleme aracıdır.

İşletme kütlesi, kullanılmaya hazır, operatörsöz ve yüksüz bir aracın, içten yanmalı motorlu araçlar için dolu yakıt deposu, elektrikle çalışan araçlar için akümülatör gibi teçhizatları ve parçaları ile birlikte toplam kütlesidir.
Taşıma kütlesi, üzerinde, yakıtı ve cer akümülâtörü gibi enerji kaynakları bulunmayan, operatörsüz ve yüksüz aracın, teçhizatları ve parçaları ile birlikte kütlesidir.

grey

Forklift Parçaları:

 • Hidrodinamik Güç Aktarımı
  • Momenti, güç kaynağından, bir hidrolik pompa ve türbin vasıtasıyla ileten sistemdir.
 • Hidrostatik Güç Aktarımı
  • Momenti, güç kaynağından, pozitif deplasmanlı hidrolik pompa(lar) ve bir (veya birkaç) motor(lar) vasıtasıyla ileten sistemdir.
 • Elektrikli Araçlar
  • Cer (Çekme) Akümülâtörü
  • Şarj Takımı (Olan veya Olmayan)
  • Kumanda Cihazları (Kumandalar, Kontaktörler, Dirençler, Elektronik Kumanda Sistemleri)
 • Motorlu Araçlar
  • İlk Hareket Akümülatörü
  • Şarj Ekipmanı (Dinamo, Alternatör vb.)
  • Marş (İlk hareket) Motoru
 • Yardımcı Elektrikli Ekipman
  • Aydınlatma
  • Yürüyüş Işıkları
  • Çalışma Işıkları
  • Cihazlar
  • Kayıt (Amper-Saat Metre, Zaman Kaydedici vb.)
  • Göstergeler (Yakıt, Sıcaklık, Akümülâtör Şarjlı vb.)
  • Aksesuarlar (Bağlantılar, Teller vb.)
 • İçten Yanmalı Motor İçin Yakıt Tedarik Sistemi
  • Petrol (Benzin) Tedarik Sistemi
  • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tedarik Sistemi
  • Sökülebilir Depo
  • Doldurma Vanalı Sabit Depo

Direksiyon Sistemi

 • Kumanda Elemanları
  • Direksiyon Simiti
  • Levye
  • Direksiyon Yönlendirme Tutamağı
  • Salınımlı Tabla
  • Sistemin Tipleri
  • Mekanik Sistem
  • Hidrolik Sistem
  • Pnömatik Sistem
  • Elektrikli Sistem
  • Birleşik Sistem
  • Kumanda Tipleri
  • El Kumandalı
  • Yarı Otomatik Kumanda
  • Tam Otomatik Kumanda
 • Yük Taşıma Teçhizatları
  • Çatal Kollar
  • Kancalı Çatal Kollar
  • Dingilli Çatal Kollar
  • Cıvatalı Çatal Kollar
  • Özel (Döner, Katlanır, vb.) Çatal Kollar
  • Çatal Kollar İçin Uzatma
 • Yük Tablası
  • Sabit Yük Tablası
  • Yükseltilebilir Yük Tablası
  • Devirmeli Yük Tablası

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler

 • Forkliftin ve forklift çatalının çarpma tehlikesi
 • Yükün düşmesi tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler

 • Elektrik kaçağı tehlikesi

Gürültü Tehlikesi

 • Yüksek LWA gibi gürültü emisyon değerleri

Gaz Emisyon Tehlikesi

 • Gaz emisyon tehlikesi