2014 33 EU – CE Belgesi Belgelendirme

Asansör bakımı, montajı ve revizyonu yapmakta olan firmaların ISO 9001:2008 yönetmeliğindeki kalite yönetim sistemleri kendi firmalarında uygulamalı, yapmış oldukları hidrolik veya elektrikli asansör montajının bu yönetmeliğe uygunluğuna bakmalıdırlar. Bu işlemlerin hepsini yaptıktan sonra da kendilerini Onaylanmış kuruluşa onaylatmalılardır.

1 Eylül 2017 tarihi itibariyle, bu belgelendirme işlemlerini EN 81:20 yönetmeliğindeki standartlara uygun bir şekilde yapmaları gerekmektedir. Sadece onaylanmış kuruluşun onay verirse firmalar yaptıkları montajların üzerine CE etiketlemesini yapabilmektedir. Bu çalışmaların hepsi yapılırken bir yandan da 2014/33/EU direktifide dikkate alınması gerekir. Çünkü bu yönetmelik dikkate alınmazsa sapmalar yaşanabilir ve CE belgesinin alınmasında sıkıntılar doğabilir. Bu yönetmeliğin amacı, insan ve diğer yüklerin taşınmasında kullanılan ve kullanılacak olan asansörlerin, yönetmeliğin EK 4 bölümünde yer alan güvenlik önlemlerinin piyasaya sunulmadan önceki karşılaştırmaları, gereken tüm sağlık ve güvenlik şartlarına, bu kanunlara uyulmasının sağlanmasıdır.

CE belgesi alınacağı zaman teknik dosyanın oluşturulması için öncelikle asansör modelinin genel bir açıklamasının yapılması gerekir. Daha sonra tasarım ve imalat çizimlerinin, hesaplamaların ve şemaların, dikkate alınan direktiflerle uyumlaştırılmış standartların ve bu standartları sağlayabilmek adına kabul edilen araçların yazılması gerekir. Daha sonra asansörün imalat zamanı kullanılan güvenlik uygunluklarının yani AB Uygunluk Beyanlarının bir kopyası, imalatçı tarafından yapılan ya da yaptırılan testin ve hesapların sonucu, asansörün el kitapçığının da bir kopyası gerekir. Seri imal edilen asansörlerin de veya bu asansörlerin güvenlik aksamlarının da, yönetmeliğin yasal hükümlerine uygun olmasını temin etmek adına imalat aşamasında alınan tedbirler, teknik dosyanın oluşturulması için gereklidir.

AB Uygunluk beyanıysa asansör montajını gerçekleştiren firmanın veya bu asansörün güvenlik aksamını imal eden firmanın, imal ettiği ürünün asansör yönetmeliği gereğince üretim yaptığının bir beyanıdır. AB Uygunluk beyanı ve CE kriterlerine göre asansör teknik dosyası oluşturan firmalar en sonunda imal ettikleri ürüne CE uygunluk işaretini yerleştirebilirler. Bu belgenin bu direktife uyması gerektiği 2014/33/EU direktifinde piyasaya arz edilmiştir.