Kornalar (Sesli İkaz Cihazları) – CE Belgesi

1. GİRİŞ

Karayolunda bulunan araçların trafik güvenliği ve kaza önlemede uyarıcı olmaları açısından korna (sesli ikaz cihazları) büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, kara yollarında bulunan L1e ve L2e kategorisi hariç tüm motorlu araçlarda kullanılmaktadır.

2. AMAÇ

Kornalara yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde denetçi personele yol gösterilmesi,
 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenmesi,
 • İthalat aşamasında bu ürünlere yönelik denetim gerçekleştirilmediğinden tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının engellenmesi ve bertaraf edilmesinin sağlanması,
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması,
 • Riskli ürünlerin piyasaya arzının engellenmesi ile araç ve aksamlardan kaynaklanan trafik kazalarının azaltılması,
 • Tip onay belgesi olmayan ürün ve firmaların tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • UNECE (BM/AEK) R-28 Sesli İkaz Cihazları ve Sesli Sinyallerle İlgili Olarak Motorlu Taşıtların Onayı ile İlgili Hükümler
 • 93/30/AT İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Sesli İkaz Cihazları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Sesli İkaz Cihazı (AWD): L(yalnızca L3, L4, L5), M ve N kategorisi motorlu araçlara takılmak üzere tasarımlanmış doğru veya alternatif akımla veya basınçlı hava ile çalışan cihazlardır. Sesli ikaz cihazları kullanılan araç sınıflarına göre 2 alt sınıfta değerlendirilmektedir.

Sınıf I: 7 kW veya daha düşük bir güce sahip motosikletlerde kullanılmak üzere tasarlanmış cihazlar

Sınıf II: 7 kW’dan daha büyük bir güce sahip motosikletler ile M ve N kategorilerindeki aşıtlarda kullanılmak üzere tasarlanmış cihazlar

Teknik Düzenleme Hakkında Genel Bilgiler

“UNECE(BM/AEK) R-28 Sesli İkaz Cihazları ve Sesli Sinyallerle İlgili Olarak Motorlu Taşıtların Onayı ile İlgili Hükümler” e ülkemiz 12/07/1999 tarihinde taraf olmuştur.

grey

5. TİP ONAYI İŞARETİ

UNECE(BM/AEK) R-28 teknik düzenlemesine göre ürün işaretlemesi

Aşağıdaki şekilde yer alan onay işaretini taşıyan sesli ikaz cihazı Hollanda’da (E4) 2439 numarası ile onaylanmıştır. Onay numarası dairenin yakınına yerleştirilmeli ve E işaretinin altına veya üstüne ya da sağına veya soluna yerleştirilmelidir. Onay numarasına ait rakamlar E harfi ile aynı tarafta olmalı ve aynı tarafa bakmalıdır. İşaretlemede “I” ve “II” şeklinde ürün sınıfı belirtilmelidir.

grey

93/30/AT İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Sesli İkaz Cihazları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine Göre Ürün İşaretlemesi

Aşağıdaki şekilde yer alan onay işaretini taşıyan sesli ikaz cihazı Belçika’da (e6) 0004 numarası ile onaylanmıştır.

grey