Fişler ve Prizler – CE Belgesi

Fişler ve Prizler – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Fiş, bir elektrikli cihaz veya uzatma kablosu ile iletkenlerinin bağlandığı, kontaklar aracılığıyla prizden elektrik enerjisi alınmasını sağlayan gereçtir. Priz, dış çerçevesi sert PVC madde, bakalit veya termoplastik malzemeden yapılmıştır. Dış kısmı çeşitli renkte plastik malzeme veya ağaç kaplama olarak üretilir. Enerjinin bağlanacağı kontak yuvaları düzeneği, yanmaz özellikli PVC veya porselen malzemenin içinde bulunmaktadır. Prizin, kabloların bağlanacağı iletken bağlantı uçları ve kontakları dışında, temas edilen yüzeyi ve dış yüzeyi yalıtkandır. Gövde üzerinde akım taşıyan iletken kısım ve parçaları, sert bakırdan veya bakır alaşımlı sert malzemeden yapılmıştır. Topraklı ve topraksız olarak iki gruba ayrılmaktadır. Uygulamada en çok topraklı priz kullanılmaktadır. Kullanım amaçlarına göre değişik amaçlı sıva altı prizler, çeşitli firmalar tarafından üretilmektedir.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek yada ithal olarak piyasaya arz edilen fiş ve prizlerin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesini, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesini, haksız rekabetin önlenmesini, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) – LVD Testi
  • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği – EMC Testi
  • TS IEC 60884-1/TS 40 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Fiş ve Prizler – Bölüm 1: Genel Özellikler standartları kapsamın da hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Fişler, kullanım yerlerine göre monofaze ve trifaze olmak üzere iki gruba ayrılır. Uzatma veya ara kablolar için enerji alış şekline göre normal fiş ve topraklı fiş olarak da gruplandırılır. Prizler, kullanım alanları oldukça fazladır. Yapılarının sağlam ve uzun ömürlü olması nedeniyle binalarda, ofislerde sürekli kullanılan bir elektrik malzemesidir. Priz bir fiş aracılığıyla, doğrudan veya uzatma kablosuyla elektrikli cihazlara enerji aktarmak için kullanılan bir araçtır.

Priz Fiş Tesisat yapım şekline göre priz çeşitleri:

  1. Sıva altıpriz
  2. Sıva üstü priz
  3. Nemli yer-antigron (etanş) priz

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  1. Elektrik çarpması
  2. Isınmadan kaynaklanan yangın riski