EAC Belgesi Nasıl Alınır?

EAC Belgesi Nasıl Alınır?

Son yıllarda ticaretin artması ile birlikte ülke pazarlarına sayısız şekilde ürün girmektedir. Tüm bu ürünleri kontrol altında tutmak ve bir standart haline getirmek için dünyada çoğu ülke ürünlere standart getirilmesi için çalışmaktadır. Oluşturulan standartlardan biri de EAC belgesidir. EAC belgesi Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ve Ermenistan ülkelerinin ilgili bakanlıkları bir araya gelerek EAC sertifika işlemini ortaya koyarak yasallaştırdılar. Artık bu 5 ülke pazarına girmek için EAC belgelendirme sistemindeki standartlara uymak zorundadırlar. EAC belgesi ile ürünler standartları yakalayacağı için her ürün beş ülke pazarında kolaylıkla satılabilir. EAC belgesi alamayan ürünler ise saf dışı kalacaktır. EAC belgesinin önemi her ürüne bir standart getirilerek insanların çok daha kaliteli ürünler kullanması, can ve mal güvenliklerinin korunması sağlamak amacıyla bu belgelendirme sistemine geçilmiştir. Avrupa’daki CE belgesi ne ise EAC belgesi de bu ülkelerde o işe yaramaktadır.

EAC belgesi, üye beş ülke olan Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ve Ermenistan’ın aralarında bulunduğu ülkeler ticarette daha ileri seviyelere ulaşmak ve geciken işlemleri daha da hızlandırma amacıyla kendi aralarında imzaladıkları Gümrük birliği sistemini yani EAC’ı yürürlüğe koymuştur. Gümrük birliği sistemi 2010 yılında Gümrük birliği komisyonu kararı ile onaylanmıştır. Onaylandıktan sonra Avrasya ekonomik topluluğu komisyonunun 293 sayılı 25 aralık 2012 tarihinde aldığı karar ile EAC belgesi ve EAC deklerasyonu’nu teknik regülasyonlar ile birlikte yasal hale getirdi. 15 şubat 2013 yılında uygulanmaya başlayan bu süreç ile birlikte eskiden GostR, GostB ve GostK sertifikaları 2015 yılından sonra geçersiz hale getirmiştir.

EAC Belgesi

EAC sertifikası ise yine EAC belgesi içerisinde parti bazlı ürünler için alınan belgelendirme türüdür. Yani EAC belgesi üretilecek bir ürünün tamamını kapsayan bir belgelendirme işlemidir. EAC belgesi ise üretilecek ürünün belli sayıda yani parti bazlı ürünler için alınmaktadır.

EAC Belgesi Nasıl Alınır?

EAC belgesi 1, 3 ve 5 yıla kadar alınan belgedir. 5 ülke tarafından oluşturulan EAC belgesi teknik reglament’lere göre alınması gerekmektedir. Her ürün için ayrı ayrı reglament’i (yönetmeliği) bulunmaktadır. Teknik reglament’lere göre EAC belgesi düzenlenir. Her ürünün güvenliği hakkındaki gümrük birliği teknik düzenlemesine uygun ürünlerin uygunlukları sağlanarak EAC belgesi düzenlenir.

EAC belgesi almak için mutlak ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş akredite muayene kuruluşlarına başvuru yapılmalıdır. EAC belgesi yada EAC deklerasyonu alabilmek için ilgili firma yada firma tarafından yetkilendirilmiş şahıslar tarafından onaylanmış kuruluşa başvuru yapılmalıdır. EAC belgesi için yapılan başvurular teknik reglament’lere göre değerlendirilerek akredite muayene kuruluşu tarafından uygunluğu doğrulanarak belgesi verilir. Belgesini alan her firma ürünlerine EAC logosu iliştirebilir.

Femko belgelendirme, Teknik reglamentler ışığında EAC belgesi ve EAC deklerasyonu işlemleri için sizlere profesyonel hizmet sunmaktadır.