Hamur Yoğurma Makinası – CE Belgesi

Hamur Yoğurma Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; un, şeker, yağ, tuz, su vb. çeşitli maddelerin gıda sanayiinde ve imalathanelerde işlenmesinde kullanılan 5 litre* (*:5 litrenin altındaki hacimler için EN 60335-1 ve EN 60335-2 uygulanabilir) veya daha büyük kapasiteli ve 500 litre veya daha küçük kapasiteli döner kazanlı hamur karıştırıcılarının tasarım ve imalatı için güvenlik ve hijyen kurallarını kapsamaktadır. Bu rehberde yer alan hükümler;

 • Döner hareketli karıştırıcılarını (TS EN 454 Gıda İşleme Makinaları-Döner Gezici Karıştırıcılar-Güvenlik ve Hijyen Özellikleri)
 • Sürekli beslemeli makinaları,
 • Sabit dikey kazanlı karıştırıcıları,
 • Otomatik yükleme ve boşaltma cihazlarını,
 • İmalatçı tarafından geliştirilen deneme ve deney makinalarını ve
 • Ev aletlerini kapsamaz.

İlaveten işbu rehber, dayanakta belirtilen Yönetmelik ve ilgili Standardın yürürlükte bulunduğu tarih itibariyle imal edilen hamur yoğurma makinaları için uygulanabilirdir.

II. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının yaygın olması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Standartlar kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

Aşağıda sıralanan Yönetmeliklere ve Standarda dayanılarak hazırlanmıştır:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2023/1230/AB Yeni Makina Emniyeti Yönetmeliği, 2023/1230/EU
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN 453+A1 Gıda İşleme Makinaları-Hamur Yoğurucular-Güvenlik ve Hijyen Kuralları

VI. HAMUR YOĞURMA MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Hamur yoğurma makinalarının kullanım amacı, çeşitli malzemeleri yüklemek (besleme), yoğurma kolu vasıtasıyla işlemek, boşaltmak ve temizlik işlemleridir. Bu çalışma, genellikle değişebilen süredeki çevrimlerde yapılır. Malzemeleri ilave etmek veya kazanı kazımak ve numune almak için bazen elle çalışma gerekebilir.

Bir hamur yoğurucu genellikle aşağıda belirtilen kısımlardan meydana gelir

 • Destek veren veya hareket ve kontrol cihazlarının bulunduğu bir gövde,
 • Karıştırılacak maddelerin konulacağı bir kazan (Bu kazan, ya yoğurma kolunun hamuru yoğurma hareketiyle veya mekanik olarak döner. Kazan başka yere nakledilebildiği gibi yana da yatırılabilir.)
 • Hamuru yoğurmak için sabit dik veya eğri eksenli veya iki özel kollu bir veya daha fazla yoğurma takımları (Bazı durumlarda, bu cihazlar, kazanı boşaltmak veya yiyeceği çıkartmak amacıyla yükseltilebilir.)

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

a. Mekanik Tehlikeler:

Önemli mekanik tehlikeler;

 • Ezilme tehlikesi,
 • Makaslama tehlikesi,
 • Yakalama tehlikesi,
 • Çarpma tehlikesi ve
 • Kararlılık kaybı olarak sıralanabilir. Bu tehlikelerle birlikte bunların meydana gelebileceği tehlike bölgeleri Şekil 1’de gösterilmiştir.

Bölge 1: Hareket eden yoğurma kolunun kapladığı hacimde; ezilme, makaslama, yakalama ve çarpma tehlikeleri

Bölge 2: Gövde ve kazan arasındaki boşlukta; yakalama tehlikesi

Bölge 3: Kazanı hareket ettiren mekanizmada; yakalama tehlikesi, kazanın yana yatırılması durumunda makaslama tehlikesi

Bölüm 4: Yoğurma kolu tutucusunun hareketi için gerekli konumları sağlayan ve ayarlayan tertibatta; makaslama, yakalama, darbe ve ezilme

Bölüm 5: Ray tekerlekleri ve kazanda; içine çekme veya yakalama tehlikesi

Bölüm 6: Çalışan koruyucu ve kazanda; koruyucu ve kazan arasında ezilme tehlikesi