EN IEC 61000-3-2 Harmonik Akım Yayınımları – EMC Testi

EN IEC 61000-3-2 Harmonik Akım Yayınımları – EMC Testi

Harmonik Akım Yayınımları (Harmonic Current Emissions Test) EMC Testi

Elektrik ve elektronik cihazların ağa bağlandıklarında oluşturdukları harmonik akımların ölçüldüğü bir EMC testidir. Bu test, cihazların elektrik şebekesine yaptıkları harmonik bozulmaların belirlenmesine ve belirli standartlar ve sınırlamalar çerçevesinde kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Harmonik akımlar, dalga şekillerinin sinüsoidal olmayan bileşenlere sahip olduğu ve genellikle yüksek frekanslarda gerçekleştiği akımlardır. Elektronik cihazlar, güç elektroniği kullanımı, anahtarlamalı güç kaynakları, frekans dönüştürücüler, aydınlatma armatürleri ve diğer benzer ekipmanlar gibi faktörler nedeniyle harmonik akımlar oluşturabilir.

İletkenlikle Yayınım Testlerinden (Conducted Emission Test) biri olan Harmonik akım yayınımları testi genellikle IEC 61000-3-2 (Elektromanyetik uyumluluk – Bölüm 3-2: Ağ girişindeki harmonik akımlar için sınırlamalar) standardı veya EN 61000-3-2 standardı temel alınarak gerçekleştirilir. Bu test, cihazın belirli bir elektrik şebekesine bağlandığında hangi harmonik akımları yaydığını belirlemek için kullanılır.

Test sırasında, cihaz belirli bir yük altında çalıştırılır ve harmonik akımlarının ölçümleri yapılır. Ölçümler, belirli harmonik sırasına ve akım değerine kadar olan harmonik bileşenlerinin toplamının hesaplanmasıyla gerçekleştirilir. Elde edilen sonuçlar, belirli bir harmonik akım sınırına veya sınırlamaya uygun olup olmadığını belirlemek için karşılaştırılır.

Harmonik akım yayınımları testi, elektrik şebekesindeki harmonik bozulmayı kontrol altına almak, ağa bağlı diğer cihazlarla uyumlu çalışmayı sağlamak ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla önemlidir. Bu testler, cihazların harmonik bozulma düzeylerinin belirlenmesine ve gerekli düzeltmelerin yapılmasına yardımcı olarak, güvenli ve elektromanyetik uyumlu çalışmasını sağlar.

grey

  1. Harmoniklerin Tanımı: Harmonikler, orijinal sinüsoidal dalga formuna göre frekansı tam bir katı olan ve genellikle yüksek frekanslarda gerçekleşen bileşenlerdir. Elektronik cihazlar ve anahtarlamalı güç kaynakları gibi non-lineer yükler, harmonik akımlar oluşturabilir.
  2. Harmonik Sıraları: Harmonik akım yayınımları testinde, genellikle belirli bir harmonik sırasına kadar olan harmonik bileşenlerinin ölçümleri yapılır. Harmonik sırası, temel frekansa (50 Hz veya 60 Hz) bölündüğünde tam sayı olarak ifade edilen harmonikin numarasını temsil eder. Örneğin, 3. harmonik, temel frekansın üçte birine karşılık gelir.
  3. Harmonik Akım Limitleri: EMC standartları, belirli harmonik sıralarında harmonik akım sınırlarını belirler. Bu sınırlar, elektrik şebekesine yayılan harmonik bozulmayı kontrol altında tutar ve ağa bağlı diğer cihazlarla uyumlu çalışmayı sağlar. Genellikle, IEC 61000-3-2 ve EN 61000-3-2 standardında belirtilen harmonik akım limitleri referans alınır.
  4. Harmonik Akım Ölçümü: Harmonik akım yayınımları testi, belirli bir yük altında çalıştırılan cihazın harmonik akımlarını ölçer. Bu ölçümler, harmonik akım analizörleri veya güç analizörleri gibi özel ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilir. Ölçümler genellikle RMS (Root Mean Square) değerleri olarak ifade edilir ve harmonik sırasına ve akım değerine göre raporlanır.
  5. Harmonik Düzeltme: Harmonik akım yayınımları testinde belirlenen sınırları aşan cihazlar, harmonik düzeltme teknikleriyle iyileştirilebilir. Bunlar arasında filtreleme sistemleri, doğrultucu düzeltme, aktif güç faktörü düzeltme ve frekans dönüştürücü kontrollü yüklerin optimize edilmesi gibi yöntemler bulunur.

Harmonik akım yayınımları testi, elektrik şebekesine bağlı cihazların harmonik bozulma düzeylerini belirlemek ve belirli sınırlara uygunluğunu sağlamak için önemlidir. Bu testler, enerji verimliliğini artırmak, güç faktörünü iyileştirmek ve ağa bağlı diğer cihazlarla uyumlu çalışmayı sağlamak için tasarım ve düzeltme adımlarının atılmasına yardımcı olur.

Harmonik Akım Yayınımı Test Prosesi

Numune zeminden 0.8 metre yükseklikteki ahşap masaya yerleştirilir (sadece masaüstü ekipmanlar için) ve normal operasyon şartlarında en yüksek harmonic bileşenlerinin tayini için teste tabi tutulur. Sınıflandırma EN 61000-3-2 standardının beşinci bölümüne göre gerçekleştirilir.

Akımın harmonikleri, harmonik ve titreşime entegre edilmiş analog çıkışlı ve frekans analizörlü bir dijital güç ölçer kullanılarak 40 sıra harmoniğe kadar ölçülmektedir. Ölçümler sabit koşullar altında gerçekleştirilmektedir. Aşağıdaki ekipman kategorileri için limitler bu standartta belirtilmemiştir:

  • Aydınlatma ekipmanı dışında, anma gücü 75 W veya daha az olan ekipman.
  • Toplam beyan gücü 1 kW’tan fazla olan profesyonel ekipman.
  • Beyan gücü 200 W’a eşit veya daha az olan ve simetrik olarak kontrol edilen ısıtma elemanları.
  • Beyan gücü 1 kW’a eşit veya daha az olan akkor lambalar için bağımsız faz kontrol dimmerler

Test Başvurularınız İçin;

Femko, Elektromyetik Uyumluluk Testlerinin bir parçası olan İletim Yoluyla Emisyon Testleri kapsamında; Harmonik Akım Yayınımları (Harmonic Current Emissions Test) hizmeti sunmaktadır. Test başvurusu için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır.