Ambalaj Makinesi CE Belgesi

Ambalaj Makinesi CE Belgesi

Ambalaj makinesi, gıda vb. gibi ürünlerin paketlenmesini sağlayan ve hazır paketler yapan makinelere ambalaj makinesi denir. Ambalaj makineleri son yıllarda büyük firmaların çok işine yarayan makinelerdir. Bu makineler sayesinde hazır yemekler, gıda ürünleri, et ürünleri, medikal ürünler gibi aklınıza gelebilecek her şey ambalajlanarak son kullanıcıya ulaşır.

Ambalaj makinesi imalatı yapan firmalar bu ürünlerinin temel sağlık ve güvenlik şartlarına ve AB direktiflerine uygun olarak üretmeleri gerekir. Belli kalite ve standartlarda üretilen ambalaj makineleri CE belgesi ne sahip olurlar. Ambalaj makinesi CE belgesi ile imalatçı firmalar ürünlerine CE işareti iliştirir. Avrupa ihraç edilecek ürünlerde CE işareti yasal zorunluluktur. Ambalaj imalatı yapan firmalar CE belgesi alabilmeleri için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş “Onaylanmış kuruluşlar” tarafından verilmektedir.

Onaylanmış kuruluşlar, Ambalaj makinesi üreten firmalar için CE belgelendirme hizmeti vermektedir. Onaylanmış kuruluşlar ambalaj makineleri için teknik dosya inceleme, güvenlik testleri ve diğer hizmetleri için Makine Emniyet Yönetmeliğine göre yapmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından AB birliği direktiflerine göre hazırlanan 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliğinin amacı; “makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Ambalaj makineleri için Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.