Şarj Cihazları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Cep telefonları, tablet, dizüstü bilgisayarlar gibi cihazları şarj etmek için kullanılan ve beyan gerilimleri 600 Voltu aşmayan şarj cihazlarıdır. Profesyonel kullanıcılar ve bu konuda eğitimi olmayan insanlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

II. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen şarj cihazlarının tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesini, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesini, haksız rekabetin önlenmesini, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

  • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
  • 2014/35/AB-Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD)
  • 2014/30/AB- Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)
  • TS EN 60950-1-Bilgi Teknolojisi Cihazları – Güvenlik Bölüm 1: Genel Kurallar için Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. TEKNİK BİLGİLER

1. Genel :

Cep telefonları, tablet, dizüstü bilgisayarlar gibi yapılarında entegre olarak şarjlı pil bulunan cihazların şarjlı pillerini hızlı ya da yavaş olarak şarj etmekte kullanılan güç kaynaklarıdır. Giriş kaynak gerilimlerini şehir şebeke elektriği olan 220 Volt (ac) oluşturur

ve doğru akım (dc) çıkış gerilimi üretirler. Pillerini şarj ettikleri cihazlara bir konektör ile bağlanabildikleri gibi USB mini veya normal konektörlerle de bağlantı yapılabilir.

2. Piyasada Yer Alan Çeşitli Ürünler :

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  • Elektrik çarpması
  • Aşırı ısınma ve yangın riski