Hermetik Sobalar – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Hermetik sobalar, sürekli ısıtılmasına ihtiyaç olmayan alanlar ile küçük alanların ısıtılması için uygun ürünlerdir. Genellikle kombi ve kalorifer tesisatına göre kurulumun daha kolay ve ucuz olması ve mevcut binaların doğalgaza dönüşümünde baca problemi ile karşılaşılması durumunda tercih edilmektedirler. Yanma için gerekli olan taze havayı dış ortamdan alıp, yanmış gazları dış ortama atan (Tip C11), LPG veya Doğalgaz ile kullanılan, bağımsız, duvara asılı, ayakları üzerinde serbest duran veya gömme olabilen konveksiyonlu ısıtma cihazlarıdır. Yetkili servislerce montaj yapılarak hizmete sunulmaktadırlar. Profesyonel kullanım için tasarlanmış bir ürün olmayıp, genellikle dar gelirli kişiler tarafından kullanılmaktadır.

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında üretilerek piyasaya arz edilmiş hermetik soba olarak tabir edilen bağımsız, gaz yakan konveksiyonlu ısıtma cihazlarının kurulum, ayar, kullanım, bakım, enerjinin rasyonel kullanımı ve işaretlenmesi ile ilgili teknik düzenlemesinde yer alan temel güvenlik gereklerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde kullanılmak üzere denetim personeline yardımcı doküman olarak hazırlanmıştır.

Rehberde ürünler için oluşturulan kontrol listelerinde, Avrupa Standardizasyon Kuruluşları (CEN, CENELEC ve ETSI) tarafından kabul edilen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Standardizasyon Kuruluşları’nın üzerinde uzlaştıkları rehber ilkelere uygun olarak üye devletlere danışıldıktan sonra Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeyi takiben hazırlanan ve ilgili ürünün tasarım ve üretim aşamasında kullanıldığında ilgili teknik mevzuatında öngörülen temel güvenlik gereklerini sağladığı varsayımını oluşturan Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları referans olarak alınmıştır. Uyumlaştırılmış standartlar mecburi olmamakla birlikte üreticiler, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik’te belirtilen temel güvenlik gerekliliklerini sağlayarak ürünlerini piyasaya arz ettiklerini ispatlamak durumundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerin üretici beyanından yola çıkarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu denetim rehberinde yer alan metinler yasal bir dayanak olarak kullanılamaz.

2. AMAÇ

Gaz yakan konveksiyonlu ısıtma cihazları hermetik soba cinsi ürünlere yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimler ile;

Ürünlerin kullanımlarının gittikçe yaygınlaşması ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ürünlerin 2009/142/AT yönetmeliğine göre denetimlerin yapılması, yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerini tespit edilmesi,

 • Standartlara uygun ürünlerin piyasaya sürülmesini sağlayarak büyük risk taşıyan güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasını önlenmesi ve çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Piyasada satılan ürünlerin uygunluklarının sağlanarak haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması,
 • Geniş kapsamlı tarama yapılarak marka/ model bazında ürünlerin tespit edilmesi hedeflenmektedir.

3. DAYANAK

Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi, Bakanlığımıza 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki çerçevesinde;

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Gazlı şömine cinsi ürünlerin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde denetim elemanlarına yardımcı olması için hazırlanan bu rehber doküman, aşağıda verilen standartlardan faydalanılarak hazırlanmıştır.

 • TS EN 613 Isıtıcılar – Müstakil – Gaz Yakan –Konveksiyonlu – Standardı

4. HERMETİK SOBALAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Yanma için gerekli olan havanın cihazın bulunduğu ortam yerine dış havadan elde edildiği sistemlerdir. Hermetik baca sistemlerinde yanma ürünleri, kazanın herhangi bir doğal çekişli baca sistemine bağlanmadan iç içe takılmış iki boru vasıtası ile dış hava bağlantısı sağlanarak, yanma için gerekli temiz hava dışarıdan alınır, yanmış gazlar da dışarıya atılır.

Mahal kısıtlaması gerektirmeden atmosfere bakan herhangi bir duvara monte edilebilir. Ancak montajı yapılırken yangın riski göz ardı edilmemelidir. Isıtıcının çevresinde bulunan yapı elemanları ve eşyalar arasında imalatçının talimatlarına uygun yeterli boşluk bulunmalıdır. Atık gaz çıkış borusu uygun bir şekilde korunmalıdır.

 1. Cihazın gaz ve baca bağlantıları yapıldıktan sonra emniyetli bir şekilde çalıştırılması için;
 2. Gaz valfi ateşleme konumuna getirilerek gaz ayar düğmesi bastırılır.
 3. Bu konumda iken çakmak (piezo) ile ateşleme yapılır.
 4. Bunun sonucunda pilot alevi yanar ve termokupl tarafından algılanır.
 5. Ayar düğmesi bırakılır.
 6. Pilot yanmamış ise (veya sönerse) termokupl tarafından sistem kapatılır.

Pilot ateşlemesi gerçekleştikten sonra valf üzerinden gaz ayarı yapılarak sistem çalıştırılır;

Cihazın ana bileşenleri ve emniyet tertibatları şunlardır; Yanma Odası: Yanmanın içinde gerçekleştiği ve etrafındaki havayı ısıtan parçadır. Uzun ömürlü olması için özel emaye ile kaplanır.

Brülör ve memeler: Uygun kapasiteyi sağlayan bir adet atmosferik brülör kullanılır.

Gaz Valfi: Gaz beslemesini kontrol eder.

Termostat: Ortam sıcaklığını algılayarak gaz ayarı yapar.

Pilot Alev/Termo Eleman/Magnet Ventil/ Emniyet Sistemi: Elektrot, pilot ve termokupl’dan oluşur. Pilot alevi oluşmadan brulöre gaz verilmez. Alevin sönmesi durumunda gaz kesilir.

Fan: İstenen ortam sıcaklığına hızlı ulaşılarak, homojen ısı dağılımı elde edilir.

Gövde: Yanma odası ve diğer parçaları içinde bulunduran kısımdır.

Panjur: Sobanın üst kısmında bulunan ve emaye kaplı parçadır. Sobada ısınarak yükselen hava panjur deliklerinden ortama çıkar.

Isı Kalkanı: Ön kaplamanın aşırı ısınmasını engeller.

Servis Kapağı: Servis esnasında brülöre müdahale için kullanılır.

Yere Tespit Parçası: Sobanın devrilmesini önler

grey grey

5. HERMETİK SOBALARIN TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

Bu ürünlerin kullanımı sırasında başlıca;

 • Yanmamış gazın tahliye edilememesi,
 • Alev geri tepmesi,
 • Beklerin altında birikebilecek yanma gazların boşaltılamaması,
 • Yüzeyde sıcak kısımların olması
 • Sobanın aşırı derecede ısıtılması
 • Yanma havası girişlerinin değiştirilmesi
 • Cihazın gaz devresinden kaynaklanan gaz sızıntısı,
 • Cihazın üzerindeki bilgi etiketinde gaz kategorisi ve çalışma basıncının bulunmaması veya dikkate alınmadan yapılan yanlış gaz bağlantısı nedeniyle alev geri tepmesi ve/veya ortama zehirli gaz salınımı,
 • Gaz dönüşümünü ehil kişilerin yapmaması.