Punta Kaynak Makinası – CE Belgesi

Punta Kaynak Makinası – CE Belgesi

Punta Kaynak Makinası CE Belgesi

Punta kaynak makinası, metal parçaları birleştirmek için kullanılan bir kaynak yöntemidir. Bu yöntemde, iki veya daha fazla metal parça, bir elektrik arkı oluşturmak için bir kaynak tabancası ile birleştirilir. Kaynak tabancasının ucu, kaynak yapılacak parçaların birleştirilmesi gereken noktasına yerleştirilir ve ardından yüksek akımlı bir elektrik akımı uygulanır. Bu akım, parçalar arasında yüksek ısı oluşturarak eritme işlemi gerçekleştirir ve parçaların birbirine yapışmasını sağlar.

Punta kaynak makinaları genellikle otomotiv endüstrisinde, metal mobilya üretiminde, metal ambalaj sektöründe ve çeşitli metal işleme atölyelerinde kullanılır. Özellikle seri üretimde ve yüksek üretim hızı gerektiren uygulamalarda tercih edilirler.

Bu tür kaynak makineleri, yüksek güçlü bir kaynak akımı sağlayabilen güç üniteleri ve bir veya daha fazla kaynak elektrodundan oluşur. Kaynak elektrotları, kaynak yapılacak parçaların malzemesine ve kalınlığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kaynak işlemi, parçaların temizlenmesi ve hazırlanmasıyla başlar, ardından parçalar kaynak makinasına yerleştirilir ve kaynak işlemi gerçekleştirilir.

Punta kaynak, hızlı ve verimli bir kaynak yöntemi olup, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde metal parçaların birleştirilmesini sağlar. Bu nedenle, endüstriyel üretim süreçlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; endüstriyel kaynak sanayiinde kullanılan punta kaynak makinalarının güvenli kullanımına yönelik emniyet kurallarını kapsamaktadır.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

Aşağıda sıralanan yönetmeliklere ve standarda dayanılarak hazırlanmıştır:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2023/1230/AB Yeni Makina Emniyeti Yönetmeliği, 2023/1230/EU
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN ISO 12100 Makinalarda Güvenlik – Tasarım İçin Genel Prensipler – Riskin Değerlendirilmesi ve Azaltılması
 • TS EN 60204-1 Makinalarda Güvenlik – Makinaların Elektrik Donanımı – Bölüm 1: Genel Kurallar

4. PUNTA KAYNAK MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bu kapsamında yer alan punta kaynak makinaları, metal sanayisinde kaynak yapmak amacıyla kullanılan kaynak makinalarıdır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Hareketli parçaların etrafındaki alan: Takılma tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler:

 • Canlı organlarla doğrudan veya dolaylı temas: Vücudu elektrik çarpma tehlikesi.
 • Emniyeti yeterli olmayan elektrikli bileşenler: Hatalı çalışma sebebiyle vücudun yaralanma tehlikesi.
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı: Vücudu elektrik çarpma tehlikesi.

Denge Kaybı Tehlikeleri:

 • Makinanın kayması veya devrilmesi.

Ergonomik Kuralların İhmalinden Kaynaklanan Tehlikeler:

 • Ergonomik tasarım eksikliği; kişinin uygun olmayan duruşu, ağır yükler, aşırı uzama sebebiyle fiziki zarar, kumandaların yanlış işletilmesine yol açan durumlardan biri olabilir.