A Tipi Muayene Kuruluşu

A tipi muayene kuruluşu, hukuken 4857 sayılı iş kaynağında çıkarılan işçi sağlığı ve tüzüğünün 207, 208, 209, 223, 227 ve 224. maddeleriyle kapların yılda bir kez, 378. maddesiyle ise kaldırma makinalarının üç aylık periyotlarla yılda dört kez iş güvenliği açısından periyodik kontrollerinin yapılması hükmüne uygun olarak, bu kontrolleri yapacak muayene kuruluşudur.

Muayene kuruluşları görevini yaparken tamamen objektif olmalı ve kimsenin baskısı altında kalmadan görevini yapmalıdır. Ayrıca A tipi muayene kuruluşu personelinin muayeneyi yapacağı malzemelerin herhangi bir yetkilisi olamaz. Bu kuruluş personelinin malzemeleri satın almamış, imal etmemiş veya kullanıcısı olmamış olması gerekir. Bir tüzel kişilik, muayene kuruluşu veya muayene kuruluşunun bulunduğu herhangi bir organizasyon olabilir, tekil kişilikler olamazlar.

A tipi muayene kuruluşlarının gerekli fonksiyonlarının ve yeterli olduğunun bir dokümantasyonunu teknik terimlerle açıklamalı ve bu dokümantasyonu bünyesinde bulundurmalıdır. Bir A tipi muayene kuruluşu ayrıca işlemleri ve hesaplarıyla birlikte tamamen bağımsız bir denetime tabi olmalıdır. Bilindiği üzere her belediye, bulunduğu bölgedeki asansörlerin periyodik kontrollerini bilim sanayi ve teknoloji bakanlığının yetkilendirdiği bir A tipi muayene kuruluşuyla anlaşmak ve bu anlaşma ile asansörlerinin periyodik kontrollerini yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca periyodik kontrolüne izin verilmeyen bir asansörün, ilgili muayene kuruluşu belediyeye bildirilir ve yönetmeliğe göre kontrol yaptırılıncaya kadar mühürlenerek o asansörün hizmet dışı kalması sağlanır.

Bu yönetmeliğe göre bir asansörün periyodik kontrolleri yapılmaz, daha sonra yapıldığındaysa eğer eksiklik görülürse kırmızı veya sarı etiket o asansöre iliştirilir. Bunun anlamı, kırmızı etiket iliştirilen asansörün 30 gün, sarı etiketli asansörün ise 60 gün ücretsiz olarak takip kontrolü gerçekleşecek, demektir. Kırmızı etiket iliştirilen bir asansörü kullanmak bu yüzden güvensizdir. Bina sorumlusu bu asansörün kullanımına karşı çıkmalıdır. Femko, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en iyi A tipi muayene kuruluşudur ve sizlerin kontrollerini memnuniyetle yapacaktır.