muayene kuruluşu
A Tipi Muayene Kuruluşu

4857 sayılı iş kanunu na dayanılarak çıkarılan, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün; 207 , 208 , 209 , 223 ,227 ve 244 .maddeleri basınçlı kapların yılda bir kez,378. maddesi ise kaldırma makinalarının üç aylık periyotlarla yılda dört kez;iş güvenliği açısından periyodik kontroller inin yapılmasını hükme bağlamıştır. Ayrıca tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen periyodik kontrolleri yapabilmek […]

Devamı..