A Tipi Muayene Kuruluşu

A Tipi Muayene Kuruluşu

4857 sayılı iş kanunu na dayanılarak çıkarılan, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün; 207 , 208 , 209 , 223 ,227 ve 244 .maddeleri basınçlı kapların yılda bir kez,378. maddesi ise kaldırma makinalarının üç aylık periyotlarla yılda dört kez;iş güvenliği açısından periyodik kontroller inin yapılmasını hükme bağlamıştır.

Ayrıca tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen periyodik kontrolleri yapabilmek için, tekniğin gerektirdiği uygun ekipman ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir.Yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip makine mühendisleri tarafından yapılan periyodik kontroller, bu cihazlardan kaynaklanabilecek iş kazalarının azaltılmasına ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

A Tipi Muayene Kuruluşu Kriterleri

Muayene kuruluşu, konuya taraf olan kesimlerden tamamen bağımsız olmalıdır.

A tipi muayene kuruluşu ve muayeneyi gerçekleştirmekten sorumlu personeli, muayene ettikleri malzemelerin tasarımcısı, imalâtçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı, ne de bu kesimlerin yetkilisi olmamalıdır.

A Tipi Muayene Kuruluşu Nasıl Olunur?

  • Muayene kuruluşu veya onun bir bölümü olduğu organizasyon, bir tüzel kişilik olmalıdır.
  • Organizasyonun bir bölümü olan ve muayenenin dışında başka fonksiyonları da bulunan muayene kuruluşu, organizasyon içinde tanımlanabilir olmalıdır.
  • Muayene kuruluşunun fonksiyonlarını ve yeterli olduğu faaliyetin teknik kapsamını açıklayan bir dokümantasyonu bulunmalıdır.
  • Bir muayene işleminin kesin kapsamı, yapılan ayrı bir sözleşmenin veya verilen iş siparişinin şartları ile tayin edilir.
  • Muayene kuruluşu, bir bölümü olduğu kuruluş tarafından veya ulusal yasalara göre devletçe sorumluluk sigortası içerisine alınmamışsa, yeterli bir sorumluluk sigortasına sahip olmalıdır.
  • Muayene kuruluşu, muayene hizmetini sadece bir bölümü olduğu kuruluş için yapmıyorsa, hangi şartlara göre işlerini yaptığını açıklayan dokümantasyona sahip olmalıdır.
  • Muayene kuruluşunun veya bir bölümü olduğu organizasyonun, işlemleri ve hesapları bağımsız denetime tâbi olmalıdır.