kuruluş
Kırıkkale CE Belgesi

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa birliği direktiflerinden birinin yada bir kaçının kapsamında bulunuyorsa CE Markasını üzerinde taşıması yasal bir zorunluluktur. “CE” İşareti, “Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européene” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. CE Belgesi Avrupa birliği üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin Avrupa birliği içerisinde satılabilmesi için de gerekli bir belgedir. CE Sertifikası bir anlamda Avrupa […]

Devamı..
A Tipi Muayene Kuruluşu

4857 sayılı iş kanunu na dayanılarak çıkarılan, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün; 207 , 208 , 209 , 223 ,227 ve 244 .maddeleri basınçlı kapların yılda bir kez,378. maddesi ise kaldırma makinalarının üç aylık periyotlarla yılda dört kez;iş güvenliği açısından periyodik kontroller inin yapılmasını hükme bağlamıştır. Ayrıca tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen periyodik kontrolleri yapabilmek […]

Devamı..
Akredite Periyodik Kontrol Kuruluşları

Akredite periyodik kontrol kuruluşları belirli bir hizmet standardı ve sistem bütünlüğü oluşturmak için, belli kriterleri sağlayan kurumlara; bağımsız, tarafsız ve bilirkişi niteliğindeki başka bir kurum tarafından akreditasyon verilmesi ile, verilen kurum akredite edilmiş olur. Akreditasyon Nedir? Akreditasyon; Piyasadaki ürünün yada hizmetin, piyasanın talep ettiği şartlara, standartlara, yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere o ürün veya hizmet için yapılan […]

Devamı..
Akredite Periyodik Muayene Kuruluşları

Akredite periyodik muayene zorunluluğu, kuruluşlarda oluşturduğu güven algısından dolayı tercih edilmekte ve bu kapsamda verilen raporlamalar gerek Çalışma bakanlığı iş müfettişleri denetimlerinde gerekse diğer müşteri ve sosyal sorumluluk denetimlerinde sorunsuz olarak kabul edilen muayene ve teknik kontrol hizmetleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Femko bir çok alanda olduğu gibi Periyodik muayene alanında da gerekli bilgi düzeyinin gelişmemesi, kalifiye personel sayısının […]

Devamı..
Periyodik Muayene Kuruluşları

Periyodik muayene kuruluşları hangi hizmetleri vermektedir. Asansör periyodik muayene kuruluşları, A tipi periyodik muayene kuruluşları, A tipi ve asansör muayene kuruluşu nedir?. Genel olarak periyodik muayene kuruluşları neler yapar? ve hangi muayene kuruluşu daha iyi yakından bakalım. Periyodik Muayene Kuruluşlarının Verdiği Hizmetler Periyodik muayene kuruluşları, Asansör periyodik muayenesi, kaldırma iletme ekipmanları periyodik muayenesi, basınçlı ekipmanların periyodik muayenesi, teknik […]

Devamı..
Periyodik Kontrol Kuruluşları

İş yerinizin Periyodik muayene ve Kontrollerinin yapılması ve yaptırılması zorunludur. İşçi sağlığı ve güvenliği için makinalarınızın periyodik kontrollerden geçmesi gerekir. İşçi sağlığını ve güvenliğini korumak istiyor ve güvenilir kuruluşlarla çalışmak istiyorsanız tam yerindesiniz. Femko belgelendirme firması makinalarınızın kontrollerini profesyonel mühendis ekibi ile yaparak işçi sağlığını ve güvenliğini korumaktadır. Periyodik Kontrol Nedir? Periyodik kontrol nedir?, Hangi […]

Devamı..