Akredite Periyodik Muayene Kuruluşları

Akredite Periyodik Muayene Kuruluşları

Akredite periyodik muayene zorunluluğu, kuruluşlarda oluşturduğu güven algısından dolayı tercih edilmekte ve bu kapsamda verilen raporlamalar gerek Çalışma bakanlığı iş müfettişleri denetimlerinde gerekse diğer müşteri ve sosyal sorumluluk denetimlerinde sorunsuz olarak kabul edilen muayene ve teknik kontrol hizmetleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Femko bir çok alanda olduğu gibi Periyodik muayene alanında da gerekli bilgi düzeyinin gelişmemesi, kalifiye personel sayısının azlığı, yeteri kadar yetkili kurum ve kişilerin olmaması sonucu çoğu zaman çalışan sağlığını tehdit eden sonuçlara şahit olmaktayız.

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

Akredite Belgelendirme Kuruluşu Nasıl Olunur?

MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, Türk Akreditasyon Kurumu ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş,

MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.

Belgelendirme Kuruluşunu Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Akredite Periyodik Muayene Kuruluşları belgelendirme yapmaya yetkili ve verdiği sertifikaları ulusal ve uluslararası pazarda kabul görür. Akredite olmuş türkak onaylı bir belgelendirme kuruluşu seçmelisiniz. Bu amaçla; çalışacağınız belgelendirme kuruluşunun akreditasyon belgesini isteyiniz ve akreditasyon belgesinin kapsamını inceleyiniz. Belgelendirme kuruluşunun Türkiye’deki belgelendirme faaliyetleri kapsamında, kuruluşunuzun faaliyetleri yer almakta mıdır, eğer yoksa verdiği belge tanınır bir belge değildir.

Avrupa Birliğinde Akredite Yapılanma

Her üye ülke ulusal ölçekte çalışan akreditasyon sistemlerini oluşturmuştur. AB pazarında; deney raporlarında mal ve hizmetlere dair belgelerin güvenilirliği için, bunları tanzim eden uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, akredite edilmiş olması aranan bir şart haline gelmiştir. AB ülkelerinde faaliyet gösteren akreditasyon kuruluşları, Avrupa Akreditasyon Birliği’ne ( EA) üye olmaktadır. EA üyelerinin verdiği akreditasyon hizmetinin karşılıklı tanınabilirliğini sağlamaktadır. Türkiye’de ise akreditasyon Türkak tarafından sağlanmaktadır.

Türkak, Türk Akreditasyon Kurumu Nedir?

Türk Akreditasyon Kurumu; Ülkemizde üretilen malların piyasalarda dolaşımı için, uluslararası anlaşmaların öngördüğü şekilde; güvenilir ve şeffaf uygunluk değerlendirmesi işlemlerinden geçirilerek ilgili rapor ve belgelerin tanzim edilmesini sağlamakla görevli bir kurumdur.