Kriko Periyodik Kontrol

Kriko Periyodik Kontrol

Kriko ağır bir yükü az yükseğe kaldırmakta kullanılan, sonsuz dişli, vidalı, elektrikli, hava basınçlı yada hidrolik bir sistemle çalışan manuel bir alettir. Krikolar genel anlamda insanların çevirme gibi az güç gerektiren ve uzun süre yapabileceği hareketleri, kaldıramayacağı yükleri kaldırmak için kararlı güçlü ve kısa hareketlere dönüştürerek kaldırır.

Krikolar insan gücü ile mekanik olarak çalışmaktadır. Kaldırma işlemi mekanik olarak gerçekleştirilen bu krikoların içinde yağ veya hidrolik bir sistei bulunmaz. Krikolar, kullanım yerine ve kaldıracağı yükün ağırlığına ve özelliklerine göre, çok çeşitli boyutlarda ve şekillerde üretilmektedir. 100 tona ağırlığa kadar kaldırma gücü olan krikolar da bulunmaktadır.

Kriko Periyodik Kontrol Süresi

Krikolar hidrolik sistemle çalışan ve çok büyük ağırlıkların altına giren krikolar, sıkıştırılan sıvı üzerine uygulanan basınç esası ile çalışmaktadır. Bu nedenle krikoların çalışanların ve işletmenin güvenliği bakımından kriko periyodik kontrollerinin yılda en az 1 defa yapılmalıdır.

Kriko İle İlgili Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Femko, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir.

Femko Kriko Periyodik Kontrol bünyesindeki kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında test ve kontrollerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından kontrol ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve kontrolleri yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.