Termal Kamera Ölçüm Raporu

Termal Kamera Ölçüm Raporu

Termal kamera IR enerjisini yani ısı enerjisini tespit ederek görüntülenmesini sağlayan cihaza denir. Termal kameralar gözle görülmeyen ısıyı algılayarak ekranda görüntülenmesini sağlar. Termal kameralar öncelikle askeri alanlar olmak üzere sonrasında endüstriyel alanlarda da kullanılmaktadır.

Termal kameralar ile elektriksel tesisatlar, elektrik motorları, elektronik donanımlar, metallerin yorgunluğunu ölçme gibi işlerde kullanılır. Olası kazaların önüne geçmek için kullanılan termal kameralar ile iş yerinizdeki, fabrikanızdaki aşırı ısı değişkenini ölçer. Ölçülen ısı çok yüksek olduğunda o donanım veya materyal yakın zamanda insana ve çevreye zarar verebilir.

Elektrik tesisatındaki aşırı ısıyı, motorların normal den daha yüksek ısı’sını ölçmede, depo rafları gibi çelik ve metallerin metal yorgunluğunu ölçerek önceden kazaların önüne geçmenizi sağlar. Termal kamera ölçümleri Bakanlık tarafından akredite olmuş onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.

Termal kamera ölçümleri, “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği,  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliklerine” göre yapılmalıdır.

Femko Belgelendirme, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Termal kamera ölçümü ve kontrolü, ile aşırı ısı’yı ölçerek tehlikeli durumları raporlar.