Akredite Periyodik Kontrol Kuruluşları

Akredite Periyodik Kontrol Kuruluşları

Akredite periyodik kontrol kuruluşları belirli bir hizmet standardı ve sistem bütünlüğü oluşturmak için, belli kriterleri sağlayan kurumlara; bağımsız, tarafsız ve bilirkişi niteliğindeki başka bir kurum tarafından akreditasyon verilmesi ile, verilen kurum akredite edilmiş olur.

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon; Piyasadaki ürünün yada hizmetin, piyasanın talep ettiği şartlara, standartlara, yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere o ürün veya hizmet için yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerini yapan kuruluşların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından uluslararası kriterlere göre denetlenerek teknik ve idari yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemidirakreditasyon

Akredite Olmuş Kuruluşların Hedefleri Nelerdir?

 • Yeterliliği müşteriler için şeffaf hale getirmek
 • Belge ve raporların güvenirliği artırmak
 • Uygunluk değerlendirmesi altyapısı oluşturmak
 • Uluslararası ticareti kolaylaştırmak

Akredite Olmuş Kuruluşların Yararları

 • Sistematik yaklaşımı gerektirir,
 • Kalite iyileştirme girişimlerini başlatılmasını destekler,
 • Paydaşların kalite iyileştirme faaliyetlerine katılımını sağlar,
 • Finansal destek sağlamak için mesnet oluşturur,
 • Mezunların işe yerleşmesine destek sağlar,
 • Uluslar arası tanınırlık sağlar,
 • Motivasyon ve öz güven sağlar,
 • Psikolojik ve değişimi sağlar,
 • Nitelikli akademik ortam oluşturulmasına destek verir,
 • Çıktıların kalitesini iyileştirir.

Akreditasyon Standartları

 • Personel katılımının desteklenmesi,
 • Personel arasında iletişimin geliştirilmesi,
 • Personelin çalıştığı kurumla gurur duymasının sağlanması,
 • Faaliyetlerin gelişimi için akreditasyonun hedeflenmesi,
 • İşletme politikalarının belgelendirilmesinin sağlanması,
 • Kurumu değerlendirecek bir mekanizmanın yaratılması,
 • İyi hizmet veren kuruluşların resmi olarak tanınmaları,
 • Çalışmalarda yeterliliğin arttırılmasıdır.

Akredite Periyodik Kontrol Kuruluşları

Akredite periyodik kontrol kuruluşları çalışma alanlarında kullanılmakta olan ekipmanların çalışan sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için belirli aralıklarla kontrol edilmesi zorunludur. Ekipmanların periyodik kontrolü ile yol açabileceği riskler en aza indirgenmelidir. Femko olarak uzman ekibi ile kaldırma araçları, basınçlı kaplar, topraklama, paratoner ölçümleri ve kontrolleri alanından hizmet vermektedir.

Akredite Laboratuvar Ne Demek?

Laboratuvar akreditasyonu bir laboratuvarın yaptığı belli test, analiz ve kalibrasyonların laboratuvar tarafından belirtilen güvenilirlikte (belirsizlikte) yaptığının bağımsız yetkili kuruluşlar tarafından onaylanması işlemine denir.