RTN Mektubu

RTN Mektubu

RTN tehlikeli alanlarda kullanılan ekipmanlar için alınması zorunlu bir belgelendirmedir. RTN mektubu tehlikeli bölgelerde sanayi, petro kimya endüstrisinde patlayıcı, yanıcı ve tüm tehlikeli maddelerin kullanıldığı yerlerde kullanılan endüstriyel ekipmanlar için gerekli olan RTN mektubudur.

Tehlikeli alanlarda ve riskli çalışma alanlarında çalışma endüstriyel ekipmanlar için kullanma izni olarak bilinmektedir. Riskli ve tehlikeli alanlarda izinle çalışmak için verilen bu mektub daha öncesinde rusya da kullanılmaktaydı.

Daha önce rusya da kullanılan RTN mektubu artık EAC kapsamında yer alan ülkeler için de geçerlidir. RTN mektubu en fazla 3 yıl süre ile verilebilmektedir.

Basnıçlı bir kap veya kazan kullanılacak bir işletme veya fabrika ise belirlenen farklı parametrelere göre akredite muayene kuruluş yetkilisi tarafından uzman denetçisi inceleme yaparak bir rapor hazırlar. Her işletme veya tehlikeli alan için farklı parametreler de alınır. Resmi olarak kullanılması için başvuru yapılır ve kullanılacak her riskli alan için belgede farklılık olabilir.

RTN mektubu için bir ürünün EAC sistemi kapsamında olması gerekmektedir. RTN mektubu ve EAC belgesi aynı anda alınabilir. Ayrıca bu süreçte herhangi bir değişiklik olduğu zaman değişiklik yapılabilmektedir.

Femko belgelendirme, ilgili yönetmelikler ve standartlar çerçevesinde firmalar için tehlikeli alanlarda kullanılacak ekipman için RTN mektubu ile ilgili profesyonel hizmetler sunmaktadır.