El Tipi Planya Makinası – CE Belgesi

El Tipi Planya Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. Giriş:

Bu çalışma; tek fazlı a.a. veya d.a. aletler için en fazla 250 V ve üç fazlı aletler için en fazla 440 V beyan gerilimi olan, elle tutulan, motorla çalışan veya manyetik olarak sürülen elektrikli el tipi planya makinalarının güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

II. Amaç:

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması,

III. Dayanak:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD)
 • TS EN 60745-1 Elle Tutulan, Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Bölüm 1- Genel Kurallar
 • TS EN 60745-2-14 Elle Tutulan, Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Bölüm 2-14- Planyalar için Özel Kurallar

grey

IV. El Tipi Planya Makinaları Hakkında

Teknik Bilgiler:

Planya makinaları, iş parçalarının yüzeylerini rendeleyerek düzgün hâle getirme, komşu iki yüzeyi birbirine dik veya istenen açıda rendeleme işlemlerinde kullanılan makinelerdir. El tipi planya makinası yüzeyden yontma yöntemiyle talaş kaldıran bir ağaç işleme makinesidir. El tipi planya makinasının önemli kısımları: Motor, Ön ve arka taban, Şalter, Bıçaklar, Kayış ve kasnaklardır.

Motor:

Gövdeye monte edilmiş bir şekilde 500–1500 Watt gücünde ve 15.000–24.000 devir hızına sahip bir motordur. 220 volt elektrik akımıyla çalışır.

Ön ve arka taban,

Arka taban bıçak uçuş seviyesinde sabit olup ön taban ayarlanabilir. Talaş derinliği ön taban yardımıyla sağlanır.İş yüzeyine devamlı sürtündüğünden oldukça düzgün yüzey olmalıdır. Dökme demirden üretilmiştir. Yaklaşık 82 mm genişliktedir.

Şalter:

Makine şalteri motorun çalışmasını sağlayan anahtardır. Basılınca motor çalışır, bırakılınca durur.Tutamak yüzeyinde bulunan bir anahtar ise şaltere basılı iken motorun kesintisiz dönmesini sağlar.

Bıçaklar:

Planya miline takılmak üzere iki adet sert metalden üretilmiş iki ağızlı lama bıçakları vardır. Üretici firmanın makine ile birlikte verdiği anahtar yardımıyla sökülüp takılır.

Kayış ve kasnak:

Kayış motordan aldığı dönme hareketini mile iletmeye yarar. Motor miline ve bıçak miline bağlı iki adet kasnak kayış yardımıyla dönme hareketini birbirine aktarır.Motor hareketinin tam olarak aktarılabilmesi için kayışın iç yüzeyi ve kasnakların dış yüzeyi dişli olarak yapılmıştır.

grey grey

V. Ürünün Taşıdığı Riskler:

5.1 Mekanik Tehlikeler

 • Makinanın işlemi gerçekleştiren kesici, delici, hareket halindeki parçalarından kaynaklanabilecek ve yaralanmalara neden olabilecek riskler
 • Tutamakların konumunun uygun olmaması nedeniyle operatörün hareketli kısımlarla temas riski
 • Makinanın malzeme özelliklerinden dolayı maruz kaldığı gerilimlere dayanamaması neticesinde kırılma ve dağılma riski

5.2 Elektriksel Tehlikeler

 • Doğrudan veya dolaylı temas neticesinde elektrik çarpması riski
 • Yeterli emniyete sahip olmayan elektrikli bileşenler sebebiyle yaralanma riski
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı neticesinde elektrik çarpması riski
 • Denge Kaybı ve Taşıma Esnasında Oluşabilecek Riskler, Gürültü Tehlikesi
 • Makinaların devrilmesi, düşmesi nedeniyle ve taşıma esnasında keskin ve delici yüzeylerle temas sonucu yaralanma riski, gürültü riski