Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Kesintisiz güç sistemleri (UPS); bilgi işlem ve diğer sektörlerde kullanılan ve şehir şebekesinden sağlanan enerji ile çalışan hassas elektrik-elektronik ci- hazlara, şehir şebekesinden sağlanan enerjinin kesilmesi durumlarında enerji sağlamak için kullanılan cihazlardır. Profesyonel kullanıcılar ve bu konuda eği- timi olmayan insanlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

II. AMAÇ

  • Ülkemizde üretilerek veya ithal olarak piyasaya arz edilen kesintisiz güç sistemlerinin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti
  • Riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesi
  • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

  • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
  • 2014/35/AB-Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD)
  • 2014/30/AB – Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)
  • TS EN 62040-1 Kesintisiz güç sistemleri (UPS) – Bölüm 1-2: Erişimi Sınırlı Yerlerde Kullanılan UPS’lerin Genel ve Güvenlik Kuralları için Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Genel

Şehir şebekesinden sağlanan 220 Voltluk enerjinin kesilmesi durumlarında, bilgi işlem ve diğer sektörlerde kullanılan hassas elektrik-elektronik cihazlar, kesintisiz güç sistemlerinin (UPS) sağlayacağı 220 Volt enerji ile herhangi bir zarara uğramadan kolaylıkla online olarak çalışmaya devam edebilirler. Kesintisiz güç sistemleri (UPS) hassas cihazlarınızı şehir şebekesinden tamamen izole eder. UPS şebekedeki elektrik vasıtasıyla bünyesinde yer alan aküleri şarj eder ve çeşitli filtreler yardımıyla da yük olarak bağlı olan hassas cihazlara 220 volt elektrik enerjisi sağlar. Bu rehber kapsamındaki piyasada yer alan mobil ve taşınabilir özellikteki kesintisiz güç sistemleri 10 kVA elektrik gücüne kadar elektrik enerjisi üretebilmektedir.

Piyasada Yer Alan Çeşitli Ürünler

grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  • Cihazın aşırı ısınması ve yangın riski
  • Elektrik çarpması riski