Metal (Boru) Bükme Makinası – CE Belgesi

Metal (Boru) Bükme Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ:

Bu çalışma; soğuk metal ve kısmen metal olan malzemeyi bükmek üzere tasarımlanmış metal bükme makinasının güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

II. AMAÇ:

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY);
 • 2023/1230/AB Yeni Makina Emniyeti Yönetmeliği, 2023/1230/EU
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN ISO 12100 Makinalarda Güvenlik – Tasarım İçin Genel Prensipler – Riskin Değerlendirilmesi ve Azaltılması

Yönetmeliklerine ve Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. METAL (BORU) BÜKME MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİ:

Manuel boru bükme, malafalı boru bükme, hidrolik boru bükme ve cnc mandreli boru bükme makinaları gibi çeşitleri bulunmaktadır. Çeşitli kalıplar yardımıyla ısıl işlem uygulayarak veya uygulamadan bükme işlemleri yapılmaktadır.

grey grey

 

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER:

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Hareket eden takımlar, iş parçası destekleri arasındaki ezilme ve makaslanma tehlikeleri
 • Makinanın hareketli kısımlarına takılma tehlikeleri

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Kişilerin gerilim bulunan kısımlarla doğrudan temasından kaynaklı tehlikeler
 • Kişilerin arıza durumunda gerilim bulanan kısımlarla dolaylı temasından kaynaklı tehlikeler
 • Kumanda sisteminde arıza tehlikesi
 • Çalışma sırasında kısa devre, kopma tehlikesi