Teleferik Periyodik Kontrol

Teleferik Periyodik Kontrol

Teleferik; iki istasyon arasında kurulmuş havai hat ve buna bağlı kabinlerle çalışan, yolcu veya yük taşımak için kullanılan nakliyat sistemine teleferik denir. Teleferik genellikle bir vadi ve ulaşımı güç yükseklikler arasında kurulur. Basit anlamda teleferik ulaşımın çok zor olduğu genelde arazi yapısı sarp ve dağlık olan kesimler de özellikle yük taşımacılığında kullanılan sabit bir tel üzerinde makaralar vasıtasıyla kayarak hareket eden ve bu makaralara bağlı bir kabinin hareket etme prensibine göre çalışan bir sistemdir. 

Teleferik için Yapılan Test ve Denetimler

Teleferik Periyodik Kontrol yapılacak teleferikler için testler ve denetimler.

 • Güvenlik cihazları ve elektronik kontrol sistemleri içeren teleferik bileşenlerinin incelenmesi.
 • Fren performansı testleri.
 • Manyetik endüksiyon yönetimini kullanarak kablo halatı, çekme halatı ve takip halatı testleri.
 • Güvenlik raporlarının hazırlanması.
 • Yangın güvenliği kontrolü.
 • Kelepçeler, sürücüler, askılar ve kabinlerin tahribatsız testler.
 • Asma boruları üzerindeki duvar kalınlığı ölçümleri.
 • Araçlar, kasnaklar ve diğer bileşenlerde gerilim ölçümü.
 • Araç kullanım ömrü ve değerlendirmesi.
 • Hasar değerlendirme.
 • Kaldırma ekipmanları ve kapıların testi.
 • Asansörlerin test edilmesi.

Teleferik Periyodik Kontrol Direktifi

Teleferik Periyodik Kontrol, insan taşıyan teleferikler 2009/9/EC Teleferik Direktifi gibi güvenlik ve kalite düzenlemeleri gerekliliklerine uygun olmalıdır. İmalatçılar, alt sistemler ile güvenlik bileşenlerinin direktife göre belgelendirilmesini yapılmalıdır.

Teleferik İle İlgili Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Femko, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.