Freze Tezgahları – CE Belgesi

Freze Tezgahları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma, delik büyütme işlemlerini yapabilen tezgahları da kapsayan freze tezgahlarının tasarım, imalat ve tedarikinden sorumlu (taşıma ve bakım ile ilgili düzenlemeler ile birlikte kurma ve sökme de dâhil) kişiler tarafından kabul edilen teknik güvenlik kurallarını ve tedbirlerini kapsayan TS EN 13128 +A2 (C tipi) standardı kapsamında yer alan freze tezgahlarının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Otomatik takım değiştirme özelliğine sahip freze tezgâhları (işleme merkezleri) bu rehber kapsamında değildir.

II. AMAÇ

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • TS EN ISO 12100:2010: Makinalarda güvenlik – Tasarım için genel prensipler – Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması
 • TS EN 13128+A2: Takım Tezgâhlarında Güvenlik – Freze Tezgâhları (delik büyütme tezgâhları dâhil) Yönetmeliğine ve standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. FREZE TEZGÂHLARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Kendi ekseni etrafında dönmekte olan çok ağızlı geometrik kesici takımlar yardımıyla doğrusal hareket halindeki metal iş parçasından düz ve kavisli yüzeylerin, kanalların, helisel kanalların, dişlilerin ve vida dişlerinin vb. imal edilmesi için talaş kaldırılarak şekillendirme işleminin gerçekleştirildiği tezgâhlar freze tezgâhları olarak adlandırılırlar.

Metal sektörünün vazgeçilmez bölümü olan talaşlı imalat endüstrisinde en çok kullanılan ve bu nedenle hemen hemen her imalat ortamında kullanım alanı bulunan tezgâh çeşitlerinden biridir.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte üretime esneklik, parça başına düşük maliyet, istenilen tolerans ve kalitede parça üretimi gibi konularda büyük kolaylıklar sağlayan sayısal kontrollü ve bilgisayar destekli freze tezgâhları sanayide gittikçe artan sayıda kullanılmaya başlamıştır.

grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Hareketli parçalardan ve kesici takımlardan kaynaklanabilecek riskler
 • İşlem gerçekleştirilen malzemelerin veya kullanılan maddelerin fırlamasından kaynaklanabilecek riskler
 • Pnömatik ve hidrolik sistemden dolayı oluşabilecek tehlikeler (çarpma, kesme, sıvı püskürtme, yangın vb.)

Elektriksel Tehlikeler:

 • Doğrudan veya dolaylı temas neticesinde vücudun elektrik çarpmasına maruz kalma riski
 • Yeterli emniyete sahip olmayan elektrikli bileşenler sebebiyle yaralanma riski
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı neticesinde elektrik çarpmasına maruz kalma riski

Denge Kaybı ve Taşıma Esnasında Oluşabilecek Riskler, Gürültü Tehlikesi:

 • Makinaların kayması veya devrilmesi sonucu oluşabilecek riskler
 • Makinenin çalışmasından doğan gürültünün neden olabileceği işitme kaybı tehlikeleri