Teleferik Periyodik Mauyene

Teleferik Periyodik Mauyene

Teleferik; birbirinden uzak iki yer arasında, havada gerilmiş olan bir ve birden fazla çelik halat üzerinde bağlanarak yol alan asılı taşıta teleferik denir. Teleferik hatları kayakçılar, dağcılar, yürüyüşçüler ve profesyonel atletler için toplu taşıma imkanı sağlamaktadır. Teleferik tesisi işletmecileri, güvenlik ve uygunluğu korumalıdırlar. Yeni tesisler için teleferik sisteminin tamamının ve altyapısının yerel düzenleme ve yasalara göre onaylanmasını sağlamak durumundadırlar. Teleferiğin 2 farklı çeşidi de bulunmaktadır. Bunlar ise kısaca şöyle:

  • Telesiyej; kayak merkezlerinde kurulu olan sandalye şeklinde, kamplar ve yerleşim yerleri arasında çalışanlar ise çoğunlukla kabin şeklinde olan küçük bir teleferik tipidir.
  • Teleski; kayak merkezlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olan teleskiler, kayakçıları T-Bar ( Çekme görevini sağlayan ekipman ) ile çekerek alt noktadan üst noktaya çıkarmaktadır. Sabit klemli teleferik grubu içerisinde yer alan teleskiler kayak merkezlerinde kısa mesafeler için kullanılmaktadır.

Teleferik Periyodik Muayene Direktifi

Teleferik Periyodik Mauyene, insan taşıyan teleferikler 2009/9/EC Teleferik Direktifi gibi güvenlik ve kalite düzenlemeleri gerekliliklerine uygun olmalıdır. İmalatçılar, alt sistemler ile güvenlik bileşenlerinin direktife göre belgelendirilmesini sağlamalıdırlar.

Teleferik İle İlgili Periyodik Muayene Yönetmeliği

Femko, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir.