Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrol

Yürüyen Merdiven Periyodik Kontrol

Yürüyen merdiven; basamakları sürekli olarak dönen bir düzenek üzerine yerleştirilmiş elektrikle çalışan merdivendir. İnsanları yukarı ve aşağı taşımaya yararlar. Asansörlere göre daha fazla ve hızlı insan taşırlar. Yürüyen merdivenlerin kullanım alanları oteller, alışveriş merkezleri, tren ve metrolar ile hava alanlarıdır.

Yürüyen Merdiven İle İlgili Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Femko, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre “Kaldırma ve İletme Makinaları ve Basınçlı Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri ile Elektriksel Ölçümler” konusunda “A Tipi Muayene Kuruluşu” olarak Türkak tarafından akredite olmuş kuruluşlarla, hizmetlerini bu alanda sürdürmektedir.

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartları ile birlikte belirlenmemiş, yürüyen merdivenlerin periyodik kontrolleri üreticinin belirlediği aralıklarla ve kriterlerde yapılmalıdır. Belirtilen hususlar üretici tarafından belirlenmemiş ise yürüyen merdivenlerin periyodik kontrolü bulunduğu iş yeri, ortam koşulları, kullanım süresi ve kullanım sıklığı gibi faktörler göz önüne alınarak iş yeri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucuna göre belirli aralıklarla yürüyen merdiven periyodik kontrol, test ve denetimleri yaptırılmalıdır.

Yürüyen Merdiven periyodik kontrol lerinde ilgili standartlar ile ilgili yapılacak kontroller aşağıda sıralanmıştır.

  • Genel Kontroller
  • Gözle Kontroller
  • Fonksiyon Ve Yük Deneyleri
  • Dinamik Deney
  • Statik Deney
  • Deney Sonrası Kontrol