Reflektörler (Unece BM/AEK R-70 Kapsamında) – CE Belgesi

I. GİRİŞ

Karayolunda bulunan araçların görülebilirliği trafik güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, yavaş hareket eden ağır ve uzun taşıtlarda arka işaret levhaları (reflektörler) kullanılmaktadır.

II. AMAÇ

Reflektörlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırması yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi,
 • İthalat aşamasında bu ürünlere yönelik denetim gerçekleştirilmediğinden tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının engellenmesi ve bertaraf edilmesinin sağlanması,
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması,
 • Riskli ürünlerin piyasaya arzının engellenmesi ile araç ve aksamlardan kaynaklanan trafik kazalarının azaltılması,
 • Tip onay belgesi olmayan ürün ve firmaların tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanmasıdır.

III. DAYANAK

Bu rehber; • 4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği • UNECE (BM/AEK) R-70 Ağır ve Uzun Taşıtlar için Arka İşaret Levhaları Onayı ile İlgili Hükümler esas alınarak hazırlanmıştır.

IV. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

1. Ürün Hakkındaki Tanımlar

 • Arka işaret levhası: Yansıtıcı ve floresans malzeme veya cihaz bulunan özel bir yüzey yapısına sahip, köşeleri kesilmiş, dikdörtgen bir levhadır.
 • Floresans Malzeme: Bazı maddeler ultraviyole veya mavi ışık kaynaklarının yanına getirildiklerinde, genelde etkileyen ışık dalga boyundan daha büyük bir dalga boyunda ışınım yayarlar. Bu olaya floresanslık denir. Gündüz ve alacakaranlıkta floresans renkler normal renklerden daha parlaktır. Çünkü üzerine düşen ışının bir kısmını geri yansıtırlar ve buna ilave olarak ışık yayarlar. Geceleyin normal renklerden daha parlak değildirler.
 • Geri Yansıtıcı/Reflektif Malzeme: Doğrusal olarak gönderilen ışınımın oldukça büyük bir kısmını yansıtan yüzey veya cihazdır.

2. Ürün Sınıfları

Arka İşaret Levhaları (Reflektörler) malzeme yapısı ve kullanım alanına göre 4 alt sınıfa ayrılmıştır.

grey

 • Sınıf 1: Ağır motorlu taşıtlar (kamyonlar ve çekiciler) için kırmızı floresanslı ve alternatif sarı yansıtıcı şeritli arka işaret levhaları.
 • Sınıf 2: Uzun taşıtlar (römorklar ve yarı-römorklar) için kırmızı floresans kenarlı ve ortası sarı yansıtıcılı olan arka işaret levhaları.
 • Sınıf 3: Ağır motorlu taşıtlar (kamyonlar ve çekiciler) için kırmızı yansıtıcılı ve alternatif sarı yansıtıcı şeritli arka işaret levhaları.
 • Sınıf 4: Uzun taşıtlar (römorklar ve yarı römorklar) için kırmızı yansıtıcı kenarlı ve ortası sarı yansıtıcılı olan arka işaret levhaları

grey grey

3. Teknik Düzenlemeye Ait Bilgiler

“UNECE (BM/AEK) R-70 Ağır ve Uzun Taşıtlar İçin Arka İşaret Levhaları Onayı ile İlgili Hükümler” ilk olarak 15.05.1987 tarihinde yayımlanmış olup, şu an 27.09.1997 tarihli versiyonu uygulanmaktadır. Ülkemizde ise 28.12.1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4. Şekil ve Boyut Özellikleri

 • Levhalar taşıtların arkasına monte edilmek için dikdörtgen biçiminde olmalıdır.
 • Römork ve yarı römorklara monte etmek için tasarlanan levhalar, kırmızı floresans çerçeveli sarı geri yansıtıcı zemine sahip olmalıdır (Sınıf 2 ve Sınıf 4)
 • Kamyon ve çekicilere monte edilmek için tasarlanan levhalar kırmızı floresans malzemeler veya cihazlar ve sarı geri yansıtıcının meyilli şeritler halinde kesilmiş alternatifi ile V şeklinde olmalıdır. (Sınıf 1 ve Sınıf 3)
 • Floresans ve geri yansıtıcı malzemeler ile 1, 2 veya 4 işaret levhasından meydana gelen arka işaret levhaları setinin minimum toplam uzunluğu 1130 mm, maksimum toplam uzunluğu 2300 mm olmalıdır.
 • Arka işaret levhasının genişliği: çekici ve kamyonlar için: 140 mm ± 10 mm., treyler ve yarı treyler için: olmalıdır.
 • Treyler ve yarı treyler için arka işaret levhalarının kırmızı floresans çerçevenin genişliği 40 mm ± 1 mm olmalıdır.
 • V şeklindeki bandın eğimli şeritlerinin açısı 45° ± 5° olmalıdır. Şeritlerin genişliği 100 mm ± 2,5 mm olmalıdır.

5. Tip Onayı İşareti

Şekil 4’te yer alan onay işaretini taşıyan arka işaret levhası Almanya’da (E1) 01148 numarası ile onaylanmıştır. Onay numarasının ilk iki rakamı, onayın 01 numaralı değişiklik serisine uygun olarak verildiğini gösterir. “RF” sembolü reflektörün (yansıtıcı/floresans malzeme) Sınıf 1 ve Sınıf 2 olduğunu, “RR” sembolü reflektörün (sadece yansıtıcı malzeme) Sınıf 3 ve Sınıf 4 olduğunu ifade eder.

Onay numarası daireye yakın olacak şekilde ve E harfinin altına, üstüne, sağına veya soluna yerleştirilmelidir. Onay numarasının rakamları “E” ile aynı tarafta olmalı ve aynı yöne bakmalıdır.

Onay numarası ve ek sembol birbirine tam zıt konumda yerleştirilmelidir.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Piyasaya reflektör adı altında arz edilmiş yansıtıcı özelliği olmayan pek çok ürün bulunmaktadır. Aşağıdaki örnekte de görüldüğü üzere tip onaylı (solda) ve tip onayı belgesi bulunmayan (sağda) iki ürün arasındaki fark açıkça görülmektedir. Günışığında net olarak belirgin olmasa da, denetim esnasında uygulanacak kuvvetli ışıkla (el feneri, cep telefonu/fotoğraf makinesi flaşı gibi) ürünün yansıtıcı özelliği tespit edilebilmektedir.

Tip onay süreci ürünün temel güvenlik özelliklerini de içeren testleri de kapsadığından dolayı, denetim esnasında tip onay işareti ve/veya tip onay belgesi bulunmayan bir ürünle karşılaşıldığında, bu durum güvensizlik şüphesi olarak değerlendirilmelidir.