Çay Makinesi/Seti – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Çay makineleri/setleri ile ilgili yapılacak denetimler esnasında incelenmesi gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir. Çay makineleri/setleri, çay hazırlamak ve su ısıtmak maksadıyla tasarlanmış makinalardır. Özellikle ev ve benzeri yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde beyaz eşya firmaları değişik tip ve modellerde bu ev aletlerinden üretmektedir.

Çay makineleri/setleri üzerine gerçekleştirilecek olan denetim projesinin dahil olduğu TS EN 603352-15 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin –Bölüm 2.15:Sıvı Isıtma Cihazları İçin Özel Kurallar standardı beyan gerilimi 250 V’dan daha fazla olmayan, ev tipi kullanımı amaçlar için ön görülen elektrikli sıvı ısıtma cihazlarını kapsamaktadır.

Bu kapsamdaki yer alan sıvı ısıtma cihazlarına ev tipi kullanımı için amaçlanmış kahve pişiricileri, pişirme kapları, yumurta kaynatıcıları, beslenme şişesi (biberon) ısıtıcıları, beyan kapasitesi 10 litreyi aşmayan su kaynatmayla ilgili çaydanlıklar ve diğer cihazlar, süt ısıtıcıları, beyan kapasitesi 10 litre ve beyan pişirme basıncı 140 kPa’yı aşmayan basınçlı pişiriciler, yavaş pişiriciler, buharlı pişiriciler, çamaşır kazanları, yoğurt yapıcıları örnekler verilebilir.

Ayrıca normal ev tipi kullanımı için amaçlanmamış ancak bununla beraber halk için tehlike kaynağı olması ihtimali bulunan dükkânlarda, küçük sanayide ve çiftliklerde sıradan kişiler tarafından kullanılacağı düşünülen cihazlar da bu standardın kapsamı içindedir.

Öte yandan TS EN 60335-2-15 standardının ve dolayısıyla Çay Makineleri / Setleri üzerine gerçekleştirilecek bu denetim projesinin kapsamı dışında olan cihazlar aşağıda listelenmiştir:

 • Kızartma tavaları ve yağlı derin kızartıcıları
 • Depolu su ısıtıcıları
 • Ani su ısıtıcıları
 • Sıvı veya buhar kullanarak yüzey temizleyen cihazlar
 • Taşınabilir daldırma ısıtıcıları
 • Ticari dağıtım cihazları ve satış makinaları
 • Tıbbi amaçlarla ilgili cihazlar
 • Özellikle endüstriyel amaçlar için tasarlanan cihazlar;
 • Korozyon yapıcı ve patlayıcı (toz, buhar veya gaz) ortam gibi özel şartların hüküm sürdüğü yerlerde kullanılması amaçlanan cihazlar,
 • Yüksek frekanslı ısıtma cihazları,
 • Basınçlı sterilizörler.

2. AMAÇ

Çay makinelerine/setlerine yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit
  edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi,
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması,
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması,
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
 • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT- (EMC)
 • TS EN 60335-1 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar – Genel Kurallar standardı,
 • TS EN 60335-2-15 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin –Bölüm 2.15:Sıvı Isıtma Cihazları İçin Özel Kurallar standardı,kapsamında hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Çay makinesi/setleri konut ve benzeri yerlerde çok kullanılan ve beyan gerilimi 250 V’tan büyük olmayan, çay hazırlamak ve su ısıtmak üzere tasarlanmış elektrikli sıvı ısıtma cihazıdır.

Bu cihazlarda elektrik devre elemanı olarak suyun ısıtılması için bir rezistans, açma kapama anahtarı, ısıyı kontrol eden termostat ve sinyal lambası kullanılır. Bazı model çay makinelerinde ana şalter (1-0) ve kaynatma şalteri birlikte bulunur.

Cihazla çay yapılacağı zaman önce su kabı yerinden alınarak içerisine su doldurulur. Sonra alt tabanın üstüne yerleştirilerek ana şalter açılır. Kaynatma şalterine basılarak suyu çabuk kaynatması sağlanır. Su kaynayınca kaynatma şalteri otomatik olarak buharın etkisi ile kaynar tutma moduna geçer. Böylece suyun ısısı muhafaza edilmiş ve enerji tasarrufu sağlanmış olur. Ayrıca bu durumda iken suyun gereksiz yere buharlaşıp tükenmesini de önler.

grey

Beyan kapasitesi: İmalatçı tarafından cihaz için belirlenen kapasite.(EN 60335-2 madde 3.101)

Kordonsuz çaydanlık: Yalnızca ilgili altlığı üzerine yerleştirildiğinde beslemeye bağlanan ve ısıtma elemanı ile donatılmış çaydanlık. (EN 60335-2 madde 3.107)

grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi