Ani Su Isıtıcı (Şofben) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Ani su ısıtıcısı ev ve benzeri yerlerde kullanılan, beyan gerilimi, tek fazlı cihazlar için 250 V ve diğer cihazlar için 480 V’tan daha yüksek olmayan, suyun kaynama noktası altındaki sıcaklığa kadar ısıtılması öngörülen elektrikli cihazlardır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen elektrikli ani su ısıtıcısının (şofben) tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesi, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 3. Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD),
 4. TS 6844 EN 60335-2-35 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin – Bölüm 2-35: Anî Su Isıtıcıları İçin Özel Kurallar Standardı,
 5. TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 1: Genel Kurallar Standardı kapsamında hazırlanmıştır.

4. TEKNİK BİLGİLER

Ani su ısıtıcıları, suyun cihazın içinden geçerken ısıtıldığı cihazlardır. Bir soğuk su girişi ve bir de sıcak su çıkışı vardır. Ani su ısıtıcı rezistansları ise iç içe geçmiş iki ayrı ısıtıcıdan oluşur. Bu ısıtıcıların güçleri üretici firmaya göre değişir. Bunlardan biri genelde 3 kW, diğeri 4 kW’dır ya da biri 2,5 kW diğeri 5 kW olabilmektedir. Ani su ısıtıcı düğmesinde genelde üç kademe bulunur. Birinci kademede yalnız ısıtıcının düşük güçlüsü devreye alınır. İkinci kademede sadece yüksek güçlü ısıtıcı devrededir. Üçüncü kademede ise her iki ısıtıcıda devrede olur. Düğmeyi 1-2-3 konumlarından birine getirerek uygun rezistansın çalışması sağlanır. Herhangi bir arıza durumunda suyun sıcaklığı aşırı yükselirse ısıtıcıya giden enerjiyi kesen termostatlar vardır. Böylece suyun daha fazla ısınmasını önler. Bu termostat yaklaşık 95ºC sıcaklığa ayarlıdır.

Ani su ısıtıcıları şu kısımlardan oluşur:

 1. Isıtıcı (Rezistans)
 2. Termostat (Termal Devre Kesici)
 3. Su akış anahtarı (Siviç)
 4. Kademe anahtarı (Düğme)
 5. Sinyal Lambaları (Neon Lamba)

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 1. Elektrik çarpması
 2. Termostat arızası vb. nedenlerden dolayı yangın riski