Bingöl Periyodik Kontrol

Bingöl Periyodik Kontrol

Kaldırma iletme makineleri, basınçlı ekipmanlar, asansörler, teknik ve elektriksel ölçüm aletlerinin kullanımından kaynaklanacak arızalara ve kazalara karşı denetim ve testlerin yapılmasına periyodik kontrol denir.

Bingöl‘de denetim ve kontrollerin yapılmasının temel amacı iş güvenliğini alarak işçi sağlığını korumaktır. Tüm makine ve ekipmanların en ince detayına kadar hatta kritik noktalarının dahi kontrolleri yapılması gerekmektedir.

Periyodik Kontrolü Yapılacak Makinalar ve Ekipmanlar

  • Kaldırma İletme Makinaları: Vinç ve çeşitleri, Caraskal, Forklift, Transpalet, Asansör, Platform, İş Makinaları, Teleferik, Sapan, Mapa, Yürüyen merdivenler, Atelye Tipi Lift ve Krikolar.
  • Basınçlı Ekipmanlar: Buhar, Kalorifer, Kızgın Yağ, Kızgın Su kazanları, Buhar Jeneratörleri, Otoklavlar, Basınçlı gaz ve hava tankları, Kompresörler, Hidroforlar, Tehlikeli sıvı tank ve depolar.
  • Asansörler: İnsan, yük, Sedye, Araç, Servis, Engelli, hidrolik ve elektrik asansörleri.
  • Teknik ve Elektriksel Ölçüm: Elektriksel Güvenlik Testleri, Pano, ParatonerTopraklama, Katodik koruma ölçümü, Makinaların güvenliği, Jeneratör, Motopomplar, Yangın tesisatı, Hortum, Boru tesisatları, Havalandırma, Klima, Dişli taşlamalar, Dişli açma makineler, Torna, Freze, Planya, Taşlama, Bohrwerk, CNC işleme tezgahları.

Periyodik Kontrol Neden Yapılır?

  • İş kazalarının önüne geçerek iş sağlığını ve güvenliğini korumak.
  • Makina ve Ekipmanların güvenliğini ve çalışma performanslarını ve ömrünü arttırmak.
  • İşçi ve Makinaların daha verimli çalışmasını sağlamak.
  • Çevre kirliliğinin önüne geçmek.
  • Kaliteyi arttırmak.

Yönetmelik

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği” gereğin işletmelerde kullanılan basınçlı kaplar ve kaldırma iletme makinalarının periyodik kontrolleri, konularında uzman olan makina mühendislerle yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, iş yerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Kontrol Süresi

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodlarının standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az 1 defa periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Raporu

Yönetmeliğe uygun olarak yapılan tüm testler ve denetimler sonucunda iş yeri için tespit edilen eksiklikler, uygunsuzluklar ve tehlikeli durumlar raporlanır. Böylelikle hazırlanan raporlar doğrultusunda iş güvenliği ve iş sağlığı güvence altına alınmış olur.

Periyodik Kontrol Yapan Firma ve Kuruluşlar

Bingöl periyodik kontrol kapsamında test ve denetimleri yapan firmalar ve kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından kontrol ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve bu denetimleri yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat edilmelidir.

Akredite Kontrol Firması

Akredite olmuş kontrol firmamız Femko mühendis ekibi ile iş kazalarının önüne geçmek ve makinelerinizin ömrünü uzatmak için makine ve ekipmanlarınızın, denetim ve testlerini başarıyla gerçekleştirir.

İş Ekipmanlarıyla ilgili olarak; Yıllık yapılması gereken fenni muayene, test ve kontroller kapsamında, işletmelerde bulunan ekipman ve tesisatların ilgili Yönetmelik ve standartlar çerçevesinde ölçüm, denetim ve periyodik muayene işlemleri için hizmetler sunan Femko, Türkak tarafından akredite edilmiş bir A tipi muayene kuruluşudur. Akreditasyon kapsamlarına detaylı olarak Türk Akreditasyon kurumunun sitesinden erişilebilmektedir. Denetim faaliyetlerini yürüten tüm personeller periyodik kontrolerl alanında almış oldukları eğitim sertifikası ve Bakanlığın veri tabanına kayıtlı ekipnet numarası dahilinde faaliyetlerini yürütmekte ve firmalara sunulan rapor formları üzerinde bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.