Asfalt ve Beton Kesme Makinası – CE Belgesi

Asfalt ve Beton Kesme Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; asfalt, beton, metal gibi malzemelerin kesilmesi amacıyla imal edilen içten yanmalı motorla tahrik edilmiş elle taşınabilen kesme makinalarına yönelik güvenlik ve emniyet kurallarını kapsamaktadır.

Bu rehberde yer alan hükümler, dış çapı 430 mm’den büyük kesme makinalarını kapsamamaktadır.

İlaveten işbu rehber, dayanakta belirtilen Yönetmelik ve ilgili Standardın yürürlükte bulunduğu tarih itibariyle imal edilen asfalt ve beton kesme makinaları için uygulanabilirdir.

II. AMAÇ

 • Ürünlerin riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)
 • TS EN ISO 19432 Makina ve Donanım-Bina İnşaatında Kullanılan-Taşınabilir, Elle
 • Çalıştırılan, İçten Yanmalı Motor Tahrikli Kesme Makinaları-Güvenlik Gerekleri ve Deneyler

VI. ASFALT VE BETON KESME MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bu rehber kapsamında yer alan asfalt ve beton kesme makinaları, asfalt, beton, metal ve kaya benzeri malzemelerin kesilmesi amacıyla kullanılan motor tahrikli kesme makinalarıdır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Bıçakların etrafındaki alan: Kesme veya koparma tehlikesi (parmaklar, vs.)
 • Bıçağın kullanılması: Kesme veya koparma tehlikesi (parmaklar, eller, kollar, vs.)

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Canlı organlarla doğrudan veya dolaylı temas: Elektrik çarpma tehlikesi
 • Emniyeti yeterli olmayan elektrikli bileşenler: Hatalı çalışma sonucu yaralanma tehlikesi
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı: Elektrik çarpma tehlikesi

3. Denge Kaybı Tehlikeleri:

Makinanın kayması veya devrilmesi

4. Ergonomik Kuralların İhmalinden Kaynaklanan Tehlikeler:

Ergonomik tasarım eksikliği; kişinin uygun olmayan duruşu, ağır yükler, aşırı uzama sebebiyle fiziki zarar, kumandaların yanlış işletilmesine yol açan durumlardan biri olabilir.