Elektrikli Kontaktör – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Elektriğin en temel devre elemanlarından biri olan kontaktörler, hem alternatif akımda (AC) hem doğru akımda (DC) elektromanyetik anahtarlama yaparak elektrik devrelerini uzaktan kontrol etme, açma-kapama yapma, otomasyon devrelerine geçiş yapma imkânı sağlar. Kontaktörler, rölelerin aksine daha çok yüksek akım çeken devrelerde (elektrik motorlarında, kondansatörlerin dev- reye alınıp çıkarılmasında, kumanda devreleri ve ısıtma sistemlerinin ayarlan- masında) kullanılır.

II. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen kontak- törlerin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, risk- li ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesi, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanı- na girilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 3. 2014/35/AB-Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD)
 4. 2014/30/AB- Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)
 5. TS EN 60947-1 Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni – Bölüm 1: Genel Kurallar için Standart
 6. TS EN 60947-4-1 Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Bölüm 4-1: Kontaktörler ve Motor Yol Vericileri – Elektromekanik Kontaktörler ve Motor Yol Vericileri Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Genel Kontaktörlerin ömürleri genellikle, akım-gerilim, sıcaklık, rakım, açma-kapama sayısı ve devreden geçen kısa devre akımı ile orantılıdır. Ortam kirliliği (toz, nem) gibi faktörler de kontaktörlerin çalışmasını olumsuz yönde etkiler. Bazı kontakların kontak ömrü 3 milyon açma-kapama sayısı civarındadır.

Bir kontaktörün yapısında bulunan temel elamanlar:

 • Demir nüve
 • Bobin
 • Palet ve kontaklardır.

Demir nüve: Alternatif akım kontaktörlerinde ince saçlardan yapılır, doğru akım kontaktörlerinde tek parçalı yumuşak demirden imal edilir.

Bobin: Üzerinden akım geçmesiyle nüveye manyetik özellik katar. Sarım sayısı çalışma gerilimine göre değişir.

Kontaklar: Ana ve yardımcı kontakları vardır. Ana kontak yük akımlarını taşıyan kontak olup genelde 5 A (amper) ile 1000 A(amper) arası kapasitesinde- dir. Yardımcı kontaklar yük akımı taşımayıp kumanda akımını taşırlar.

Kontaktörün çalışma prensibi: Kontaktörün çektirme bobinine enerji verildiğinde, bobinin iç bölgesinde meydana gelen indüklenme sonucu oluşan manyetik alan, içerideki metal bloğu kendisine doğru çeker. Bu metal bloğun üzerine monte edilmiş olan kontakların bu çektirme hareketinin içerideki açtırma yayının gerilme kuvvetini yenmesi ile sabit olan kısımla temas ederek devreyi tamamlayıp akımı iletilmiş olur. Çektirme bobinin enerjisi kesildiğinde, içerideki endüklenme sonlanır ve manyetik alan ortadan kalkar. Bunun neticesinde açtırma yayına karşı gelebilecek bir kuvvetin kalmamasından dolayı, yay hareketli parça ile sabit parçayı birbirinden ayırır.

Kontaktör, bobinine enerji verilmesiyle normalde açık olan kontakları kapatan, kapalı kontakları açan, uzaktan kontrol edilmeye imkân veren elektromanyetik anahtarlardır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 1. Büyük kısa devre akımlarında ana kontakların hasarlanması, ark yaparak yapışıp kalması
 2. Kontakların açmaması/kapamaması gibi durumlarda diğer cihazların zarar görmesi riski
 3. Kısa devre veya aşırı ısınma durumlarında yangın riski, can ve mal ha- sarının oluşma riski
 4. Kontakların tam temas etmemesi, kontakların aşınması, ark, korozyon vb. nedenlerden dolayı diğer cihazların çalışmalarını olumsuz yönde etkileme riski