Yağ Emme Pompası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; binek motorlu taşıtların yağ karterlerindeki (yağ deposu) yağı basınç yoluyla boşaltmak için kullanılan makinalarını kapsamaktadır.

2. AMAÇ

  • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
  • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
  • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
  • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
  • TS EN IS0 12100 Makinalarda Güvenlik – Tasarım için Genel Prensipler – Riskin Değerlendirilmesi ve Azaltılması yönetmeliğine ve standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. YAĞ EMME POMPASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Binek araçlara yönelik olarak piyasada yaygın olarak kullanılan yağ emme pompalarının çalışma sıcaklıkları 60°C-80°C, çalışma basınçları ise 6bar-8bar arasında değişmektedir. Boşaltma basınçları 0,5 bar civarındadır. Kapasiteleri 9lt-80lt arasındadır. Hortum uzunlukları 1,5m civarındadır. Boyutlar 0,25mx0,25mx0.50m-0,48×0,52×1,21m arasında değişmektedir. Ağırlıkları ise 4,85kg-32,5kg aralığındadır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler

  • Titreşim tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler

  • Yalıtımdan dolay kaçak akım tehlikesi
  • Güç kablosunun kesilmesinden dolayı elektrik çarpma ihtimali

Gürültü Tehlikeleri

  • Yüksek LWA gibi gürültü emisyon değerleri