Çekici Dozer Periyodik Kontrol

Çekici Dozer Periyodik Kontrol

Bir traktör ve önüne kaldırılıp indirilebilir şekilde monte edilmiş bir kazıcı levhadan oluşur. Yürüyerek sathi kazı yapmaya yarayan bir ekskavatör tipidir. Tırtıllı veya lastik tekerlekli yol yapım makinesidir .

Çekici Dozer Kullanım Yerleri

Dozerler, arazi temizleme, yol açma, malzeme serme, hendek doldurma, tesviye yapma, zemin gevşetme ve kaya sökme gibi işleri yapan iş makinesi olup yol, baraj inşaatı, orman ve maden işleri gibi amaçlarla kullanılır.

Dozer Çeşitleri

  • Buldozer
  • Tiltdozer
  • Angldozer

Çekici Dozer İle İlgili Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Çekici dozer yönetmeliği, 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2 ve 12.nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Kontrol Süresi

Femko İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az bir defa periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında test ve kontrollerinin yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından kontrol ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve kontrolü yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.