Trabzon Topraklama Ölçümü

Trabzon Topraklama Ölçümü

Topraklama sistemlerinde bulunan elektrik kaçağının önüne geçen bir sistemdir. Kaçak yani fazla elektriğin toprağa aktarılmasını sağlayan topraklama insan hayatını ve cihazların uzun ömürlü çalışmalarını sağlar. Tüm elektrik sistemlerin mutlaka bir topraklama hattı mutlaka vardır.

Elektrikli veya elektronik cihazlar toprak hattına bağlı olduğunda aşırı gelen elektriği bu hat ile toprağa aktarır. Toprak hattı çalışmıyorsa sistemde çalışan tüm cihazlar aşırı elektrikten dolayı arızalanabilir hatta bozulabilir. Topraklama hatlarının topraklama ölçümleri yapılarak performansı kontrol edilir. Trabzon topraklama tesislerinde son teknoloji cihazlarla mutlaka ölçümlerin yapılması gerekmektedir. Trabzon‘da yapılan topraklama ölçümleri ile elektrik, elektronik cihazlar ve tesisatlardan dolayı oluşabilecek kazaların önüne geçer. Yapılan ölçümler sonucunda iş sağlığı ve güvenliği de sağlanmış olur.

Trabzon topraklama tesislerinde yapılacak ölçme, denetleme ve muayene sonucunda ilgili yönetmelikler çerçevesinde topraklama tesisi çalıştığı sürece periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Periyodik kontroller “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne göre elektrik topraklama ölçümleri yılda en az 1 defa yapılması zorunludur.

Trabzon Topraklama ölçümleri Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar yani Akredite A tipi Muayene kuruluşları tarafından yapılmalıdır. A Tipi muayene kuruluşları periyodik kontrol yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmektedir. Akredite A tipi muayene kuruluşlar aşağıda belirttiğimiz tesislerde belirtilen periyotlarda kontrolleri yapılmalıdır.

 • Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinde 2 yıl’da bir.
 • Enerji nakil hatlarında 5 yıl.
 • Sabit olmayan tesislerde 6 ay ve 1 yıl’da bir.
 • Zararlı maddelerin bulunduğu tesislerde 1 yıl.
 • Islak ortamlarda 1 yıl.

Yukarıda belirttiğimiz tesislerde ilgili yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki ölçüm ve kontroller yapılmalıdır.

Toprak direnci ve toprak öz direncinin ölçülmesi,

 • Çevrim empedansının ölçümü,
 • Elektrik beslemesinin kontrolü,
 • Göz muayenesi,
 • Koruma iletkenlerinin ölçülmesi,
 • Yalıtım direncinin ölçülmesi,
 • Hata akım koruma düzeninin kontrolü,
 • Elektrik bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi,

Trabzon topraklama ölçümleri; “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliklerine” ne göre yapılmalıdır. Trabzon topraklama ölçümleri teknik teçhizatı ve bilgisi doğrultusunda elektrik mühendisleri tarafından yapılmalıdır.

Femko Belgelendirme, kuruluşumuz uzman ekip ve ekipmanları ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirdiği ölçümler neticesinde firmalar için Topraklama raporu hazırlar.