Araç LPG Tankı – CE Belgesi

1. GİRİŞ

Sıvılaştırılmış petrol gazının depolanması için kullanılan herhangi bir tankın (motorlu taşıtların kaynak yapılmış çelik tanklarının), numune alma ve muayene ile piyasaya arz şekline dairdir.

2. AMAÇ

 • Geniş kapsamlı bir tarama yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespiti,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenmesi,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması,
 • Tip onay belgesi olmayan ürün ve firmaların tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanması, amacıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • UNECE (BM/AEK) R-67-1 Yanma Sistemlerinde Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Kullanan Motorlu Taşıtların Özel Donanımlarının Onayı ve Bu Tür Donanımların Yerleştirilmesi Konusunda Yanma Sistemlerinde Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Kullanan Özel Donanım Takılı Bir Taşıtın Onayı İle İlgili Teknik Düzenleme,
 • TS 12095-1 Otomotiv- Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Sistem Bileşenleri-Yakıt Tankları Standardı esas alınarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bir tank aşağıdaki şekillerde olabilir:

grey

Ayrıca silindirik tanklar dışında kullanım amacına göre özel tanklar da olabilir. Tanka bağlı aksesuar olarak ayrı veya birleşik olabilen donanımlar şunlardır:

% 80 durdurmalı valf, seviye göstergesi, basınç tahliye valfi, taşma valfli uzaktan kumandalı servis valfi, yakıt pompası, çoklu valf, gaz sızdırmaz mahfaza, güç kaynağı elemanları, geri dönüşsüz valf, basınç tahliye cihazı.

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Bu ürün, yeterli tedbirler alınmadığında can ve mal güvenliği açısından ciddi zararlar oluşturulabilecek riskler taşımaktadır.

Yakıt tankının yerleştirilmesi hususunda dikkat edilmesi gerekenler,

 • Yakıt tankı, taşıta kalıcı olarak yerleştirilmeli ve motor bölümüne yerleştirilmemelidir.
 • Yakıt tankı, tank imalâtçısının talimatlarına göre doğru konumda yerleştirilmelidir.
 • Yakıt tankı, tankın kalıcı olarak sabitlenen yerleri dışında, metalin metal ile teması olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
 • Yakıt tankı, kendisini motorlu taşıta bağlayacak şekilde kalıcı olarak sabitleme noktalarına sahip olmalı veya tank, tank çerçevesi ve şeritleri ile motorlu taşıta takılmalıdır.
 • Taşıt kullanıma hazır olduğunda, yakıt tankı yol yüzeyinden en az 200 mm yükseklikte olmalıdır.