Elektrikli Asansör – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, 2705 kimlik numaralı Onaylanmış Kuruluş (Notifed Body) olarak Uluslararası tanınırlık yetkisi, Türkak Akreditasyonu, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Asansör Risk Analizi, Asansör Tasarım İnceleme Belgesi, Asansör Birim Doğrulama, Asansör Modül H1 Belgesi, Asansör Modül B+E Belgesi, Asansör Modül G Belgesi, Asansör Modül F Belgesi, Asansör Modül D Belgesi, Teknik Dosya Denetimleri ve Asansör CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Asansör sektörü, inşaat sektörü ile sürekli etkileşim halinde olan bir sektördür. Geniş halk kitleleri tarafından dikey ulaşım aracı olarak yaygın kullanılmaları dolayısıyla, ülke ekonomisi açısından önemli bir faaliyet alanıdır. Kullanım alanının yoğun olması nedeniyle, denetim altında tutulması gerekilen önemli ürünlerdendir.

Asansörlerin riskli ürün grubunda yer alması dolayısıyla söz konusu ürüne Makine Emniyeti Yönetmeliğinden (2006/42/AT) ayrı bir düzenleme getirilmiştir. Asansörler tahrik sistemlerine göre elektrikli (makine daireli ve makine dairesiz) ve hidrolik olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır. Rehber içeriğinde yer alan asansörler, ülkemizde %90 oranında montajı gerçekleştirilen elektrikli asansörlerdir.

2. DAYANAK

  • Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB),
  • Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  • TS EN 81-1 veya TS EN 81-1+A3 standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

3. ASANSÖRLER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Elektrikli asansörler; makine dairesi (makine dairesiz olanlar için geçerli değildir), asansör kuyusu, kabin üstü, kabin içerisi ve bir bütün olarak ilgili mevzuat gerekliliklerini sağlaması gereken ürünlerdendir. Şekil 1’de örnek bir makina daireli elektrikli asansör görülmektedir.

Asansörler, onaylanmış kuruluş ile çalışma zorunluluğu bulunan ve Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetine kadar birçok paydaş grup ile etkileşim altında bulunan ürünlerdir. Söz konusu paydaş grubu; asansör monte eden, onaylanmış kuruluş, bina sorumlusu, yetkili servis, belediye/il özel idare ve A tipi muayene kuruluşları olarak sıralanabilir. Sıralanan taraflar arasında kurulacak olan doğru iletişim, piyasa gözetimi ve denetimi sürecine de olumlu yansıyacaktır.

grey

4. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Genel olarak asansörlerde oluşabilecek kazalarda ölüm, sakatlanma ve yaralanma gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.

ELA (European Lift Association-Avrupa Asansör Derneği) verilerine göre ülkemizde 20022015 yılları arasında 230 adet asansör kazası meydana gelmiş olup, bu kazalarda 208 kişi yaralanmış ve 103 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu oran Avrupa’da gerçekleşen toplam kazaların yaklaşık %60’ına tekabül etmektedir.